"Elektronisch aanmeldingssysteem leidt tot concentratiescholen"

De directeur van het Gentse Sint-Lievenscollege vreest dat het nieuwe elektronische aanmeldingssysteem voor kleuter- en basisscholen leidt tot concentratiescholen. Door de voorrangsregel voor wie dicht bij de school woont, worden scholen in het stadscentrum overspoeld met anderstalige of kansarme leerlingen. Dat meldt de Oost-Vlaamse redactie van Radio 2.

Het elektronisch aanmeldingssysteem heeft het afstandscriterium als belangrijkste principe: wie het dichtst bij de school woont, heeft het meeste kans op een plaatsje. "Door dat systeem zijn in onze eerste kleuterklas 20 van de 21 kinderen anderstalig, voor volgend schooljaar eenzelfde tendens. Vroeger was er een maximumgrens anderstalige kinderen," zegt Alex Galle van de basisschool in de Gentse Keizer Karelstraat.
 
"Scholen in buurten waar veel anderstalige kinderen wonen, krijgen geen Nederlandstalige kinderen meer. Dat is niet gezond voor de taalontwikkeling en het onderwijs tout court." De directeur vreest voor nieuwe concentratiescholen en de toekomstkansen van vestigingen.
 
Gents onderwijsschepen Rudy Coddens heeft begrip voor de kritiek, maar wijst er op dat het probleem dieper ligt. "Decretaal kunnen scholen maar kinderen weigeren als ze tien procent boven het aantal GOK-leerlingen (Gelijke Onderwijskansen) zitten. Voor Gent is dat vandaag 59 procent, wat geen gezonde mix meer is. Daarom vroegen we de minister van Onderwijs om het percentage GOK-leerlingen als plafond te behouden. Eigenlijk zou een 40-60 procent verhouding ideaal zijn. Daarnaast willen we dat de berekening van het aantal GOK-leerlingen afgesplitst wordt in lager en kleuter." Een evaluatie van het GOK-decreet is voor 2011 gepland. (belga/ypu)