Omwonenden luchthaven Oostende dagen Vlaams gewest voor rechter

UNKNOWN
De vzw Wiloo, die opkomt voor de belangen van de omwonenden van de luchthaven van Oostende, heeft het Vlaams gewest voor de kortgedingrechter gedaagd wegens een aantal inbreuken op de luchthaven. De zaak werd vandaag ingeleid, maar meteen uitgesteld naar 22 september.

De vzw Wiloo, Werkgroep omtrent de Impact van de Luchthaven van Oostende op de Omgeving, zegt dat er jaarlijks te veel vliegbewegingen van kleine vliegtuigen zijn op de luchthaven. Met een vliegbeweging bedoelt men één keer landen en één keer opstijgen. Volgens de milieuvergunning mogen er maximaal 34.000 vliegbewegingen van kleine vliegtuigen (minder dan 6 ton) zijn, maar in 2008 waren er volgens het overheidsbedrijf Belgocontrol 62.000 vliegbewegingen. Wiloo vraagt een dwangsom van 10.000 euro per overtreding.
 
Wiloo eist ook dat vliegtuigen vooral boven zee landen en opstijgen, zoals in de milieuvergunning wordt beschreven. Wiloo vraagt dat dit "preferentiële baangebruik" aan de piloten wordt meegedeeld. Ook hier vraagt Wiloo een dwangsom van 10.000 euro per dag vertraging.
 
Volgens Wiloo ondervinden omwonenden heel wat hinder, onder meer geluidshinder, van de Oostendse luchthaven. Het is niet de eerste keer dat ze het Vlaams gewest voor de rechter dagen. (belga/sps)