Omstreden waterzuiveringsstation in Vossem sneller klaar

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) heeft beslist om de uitvoeringstermijn van de bouw van het omstreden rioolwaterzuiveringsstation (RWZI) in Vossem (Tervuren) vier maanden in te korten. Het project zal nu op 405 kalenderdagen klaar zijn in plaats van de oorspronkelijke 530.

Nadat een lokaal comité de bouw van dit RWZI via allerlei gerechtelijke procedures 15 jaar lang kon tegenhouden werd in januari gestart met de bouw ervan.

Het RWZI in Vossem moet het afvalwater van 17.000 mensen uit Tervuren, Duisburg en Vossem zuiveren. Aquafin deed in het verleden heel wat aanpassingen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de omwonenden maar deze hebben nog steeds een procedure bij de Raad van State lopen tegen de vergunning. "De belangrijkste motivatie voor de versnelde uitvoering is de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater die de lidstaten verplicht om het afvalwater van de grote agglomeraties collectief te zuiveren", aldus Aquafin in een mededeling. (belga/sps)