Omstreden onkruidverdelger Glyfosaat aangetroffen in lichaam van zowat helft Vlaamse jongeren

Kos
Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Glyfosaat werd in het schooljaar 2017-2018 in het lichaam van maar liefst 42 procent van de 14- en 15-jarigen aangetroffen. Bij 56 procent werd het afbraakproduct gedetecteerd. Dat blijkt uit de vierde editie van het Vlaamse humanebiomonitoringsprogramma.

In het najaar van 2018 besliste de federale regering om de verkoop van het omstreden herbicide, dat mogelijk kankerverwekkend is, aan particulieren te verbieden. De Vlaamse regering had toen reeds een gebruiksverbod uitgevaardigd. "Toekomstige metingen moeten uitwijzen of deze maatregelen voldoende effect opleveren", zegt het Steunpunt Milieu en Gezondheid, dat uit onderzoekers van de vijf Vlaamse universiteiten bestaat.

Dat voerde sinds 2004 vier metingen uit in het kader van het humanebiomonitoringsprogramma. Daarbij wordt gepeild naar de gehaltes van verschillende milieuvervuilende stoffen in het bloed en de urine van jongeren. Tijdens de laatste meting in het schooljaar 2017-2018, waarvan de resultaten vandaag werden bekendgemaakt, testte het Steunpunt de stalen van 428 jongeren uit het derde middelbaar op meer dan zeventig stoffen.

De algemene conclusie is dat de gehaltes van de meeste schadelijke stoffen dalen. Onder meer bij het bestrijdingsmiddel DDT, pcb's, chemische stoffen uit plastics en de metalen lood, mangaan en koper is dat het geval. Ook vlamvertragers - chemische stoffen die onder meer meubilair en elektronica minder brandbaar maken - worden minder gemeten in de stalen. "Vaak gaat het om stoffen die intussen streng gereguleerd worden", zegt Greet Schoeters, professor verbonden aan VITO en UAntwerpen.

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid benadrukt dat jongeren met gehalten die een richtwaarde overschrijden, zich niet meteen zorgen moeten maken. Ze kunnen wel terecht op de website voor tips om blootstelling aan bepaalde stoffen te beperken. “Hoe lager het gehalte, hoe kleiner het gezondheidsrisico.”

Schadelijke stoffen vervangen

Bij het onderzoek werden voor het eerst ook heel wat nieuwe stoffen gemeten in het lichaam van jongeren. Zo dalen de gehaltes van bisfenol A - een chemische stof die in plastics zit - maar vervangen producenten ze vaak door nieuwe bisfenolen zoals bisfenol S en bisfenol F. "Die vergangers worden in de markt gezet als minder schadelijk, maar in de praktijk is de gezondheidsimpact nog weinig onderzocht", zegt Schoeters. "Onze studie toont alvast aan dat de meeste van die nieuwe stoffen bij een groot deel van de jongeren in het lichaam voorkomen.”

Aandachtspunten 

De resultaten van de Vlaamse jongeren kunnen voor sommige stoffen vergeleken worden met internationale richtwaarden. “Geruststellend is dat er voor geen gemeten stof alarmerende signalen zijn”, zegt Vera Nelen, directeur van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in Antwerpen. “Toch zijn er aandachtspunten. Voor enkele stoffen zien we immers deelnemers met meetwaarden boven de richtwaarden, wat op lange termijn effect kan hebben op de gezondheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de metalen arseen, cadmium en lood. Voor sommige pesticiden en de perfluorverbindingen PFOS en PFOA heeft ook een deel van de jongeren een waarde boven de richtwaarde.”
9 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Steven Dierckx

  Wij mogen niet meer spuiten tegen het onkruid, maar de voedselproducenten spuiten producten die ze met mondmaskers op moeten verspreiden. Alsof dat allemaal zo gezond is...

 • Yves St-Rawoens

  Gelukkig is het verboden voor ‘particulieren’, en gelukkig zijn het geen ‘alarmerende‘ resultaten, want het wordt nog maar teruggevonden in de helft van de jongeren. ‘Spuiten & Slikken’: zegt Monsanto, geen overheid die hier naar kraait, zolang het maar genoeg schuift.

 • Anoniem Anoniem

  Wat wordt er tegen gedaan om de mensheid te beschermen tegen allerlei ziektes TGV OA dit vergif???

 • Lilianne Van Neylen

  Alsof het aan de gebruiker ligt!! De particulier moet in dit land alles ondergaan, betalen met geld en gezondheid enz... Ondertussen mag er aan de bron van die voedselketen zowat alles!

 • Emi De graeve

  als men hoort hoe zaden van groenten gewonnen worden dan is dat niet verbazend. We worden al in de kiem vergiftigd in de kiem ...