Omstreden kinderrekening vanaf 1 augustus van kracht

Op 1 augustus treedt de nieuwe wet in werking die voor een objectivering moet zorgen van het onderhoudsgeld dat ouders moeten betalen voor hun kinderen. Dat meldt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die mee sleutelde aan de tekst.

Kinderrekening
De nieuwe wet zorgt onder meer voor de invoering van de wat omstreden "kinderrekening", die de rechter kan laten openen voor een verplichte storting van de onderhoudsbijdrage. De rechter bepaalt daarbij de hoogte van de bijdrage en wanneer die gestort moet worden. De Vrouwenraad noemde de rekening bij de goedkeuring in het parlement al "een stap te ver".

Rechter
Voorts zal de rechter ook duidelijk moeten uitleggen hoe hij de onderhoudsbijdrage bepaald heeft. En bij het vastleggen van het bedrag in kwestie moet hij voortaan rekening houden met een achttal elementen, gaande van de inkomsten van de ouders tot de verblijfsregeling van het kind.

Betere bescherming

Tot slot zorgt de tekst ook voor een betere bescherming van de onderhoudsgerechtigden, wanneer een van de ouders zijn of haar betalingsplicht in het voorbije jaar twee keer niet is nagekomen. In dat geval zal de rechter toestemming kunnen geven voor een ontvangstmachtiging, waarbij de werkgever of de betrokken uitbetalingsinstelling - zoals de RVA - de bijdrage rechtstreeks moet storten op de rekening van de onderhoudsgerechtigde. (belga/ep)