Oldtimers leggen 'bom' onder Antwerpse lage-emissiezone

Jan Dyck.
Dirk Laenen Jan Dyck.
De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), een vereniging die de belangen van oldtimerliefhebbers behartigt, heeft de stad Antwerpen en het Vlaams gewest in gebreke gesteld in het kader van de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ).

De BFOV wil een vrijstelling voor voertuigen met een O-plaat (oldtimerstatuut), of op zijn minst van eigenaars van zo'n voertuig die in de LEZ wonen. Zoniet gaat de organisatie het LEZ-systeem voor de rechtbank aanvechten, aldus Jan Dyck, vicevoorzitter van de BFOV. "En dan zullen we een bom leggen onder het hele systeem."

Dyck benadrukt dat de BFOV "niet principieel tegen een LEZ is en eveneens schone lucht wil, maar de invoering van zo'n LEZ moet dan wel gebeuren met respect voor het eigendomsrecht van alle mensen die reeds jarenlang zorg dragen voor het automobielerfgoed en die niet voor emissieoverlast zorgen".

De auto's met een O-plaat maken immers slechts 1 procent uit van het totale wagenpark, en bovendien leggen ze gemiddeld niet meer dan 500 à 1.500 kilometer per jaar af, aldus de BFOV. Bovendien gelden er al een hele reeks beperkingsmaatregelen voor dergelijke wagens. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet ingezet worden voor commerciële doeleinden of voor woon-werkverkeer.

BELGA

Hautain

Dyck zegt dat de BFOV de vrijstelling van oldtimers herhaaldelijk gaan bepleiten is bij Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege en de Antwerpse schepen van Leefmilieu, maar daar telkens "op hautaine wijze afgewimpeld" werd. "Er werd nooit geluisterd naar onze argumenten, dus gaan wij een bom leggen onder die LEZ", aldus Dyck, die de lage-emissiezone juridisch laten onderzoeken heeft.

Het belangrijkste juridisch bezwaar is volgens de BFOV dat er geen milieueffectrapport (MER) opgemaakt is over de LEZ, waardoor het volledige LEZ-systeem mogelijk onwettelijk is. Daarnaast gaat het volgens Dyck om overschrijding van bevoegdheid, schending van gelijkheidsbeginsel en verkapte onteigening van roerend goed.

De Antwerpse lage-emissiezone ging op 1 februari van start en sinds woensdag - 1 maart - riskeren overtreders ook effectief boetes.