Officieel: middenvakrijders worden binnenkort dubbel zo zwaar beboet

Middenvakrijders ter hoogte van Gent.
Photo News Middenvakrijders ter hoogte van Gent.
Middenvakrijders worden binnenkort zwaarder beboet. De Kamer heeft unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de boetes gelijkschakelt met die voor rechts inhalen. 

Middenvakrijden is nu nog een boete van de eerste graad en die kost 58 euro bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking. De nieuwe wet -het voorstel was ingediend door Open Vld- maakt nu van hardnekkig middenvakrijden een overtreding van de tweede graad, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. De overtreding wordt daarbij gelijkgesteld aan rechts inhalen.

Uit een enquête van verkeersinstituut VIAS blijkt dat middenvakrijden met voorsprong de grootste ergernis is op snelwegen.

Mobiliteitsbudget
De Kamer heeft daarnaast ook het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Werknemers die hiervan gebruikmaken, zullen een som ter beschikking krijgen waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is. 

Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Aan het mobiliteitsbudget zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moeten werkgevers die het willen aanbieden al minstens 36 maanden een bedrijfswagenbeleid hebben. Hierop bestaat wel een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers die een keuze willen maken uit (een combinatie van) de drie mogelijkheden van het mobiliteitsbudget moeten minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikt hebben of daarvoor in aanmerking komen.

Het mobiliteitsbudget zal naast de ‘cash for car’-regeling bestaan. Daarbij wordt de bedrijfswagen helemaal uit het verkeer gehaald, in ruil voor een licht belaste cashvergoeding. Die kan 400 tot 700 euro netto per maand opleveren.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen
De Kamer heeft tot slot unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat het recht op vaderschapsverlof invoert voor zelfstandigen. De tekst moet de combinatie tussen werken en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Zelfstandige ouders of meeouders zullen binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof kunnen opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen aangevuld met vijftien gratis dienstencheques. Die kan hij aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Vennootschapsrecht
Tot slot werd ook de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Die maatregel moet komaf maken met de huidige wirwar aan ondernemingsstructuren en moet meer ondernemingen naar ons land halen. Je zal alleen een onderneming kunnen oprichten -nu moet je daarvoor met twee zijn- en de wettelijke kapitaalvereiste verdwijnt. 

De socialistische vakbond ABVV vindt het geheel echter “onverteerbaar”. “Het zal voor bijvoorbeeld vanuit België geleide transportfirma’s nog gemakkelijker worden om hun maatschappelijke zetel te plaatsen op een postbus in Bulgarije, met alle sociale en fiscale gevolgen van dien”, klinkt het. “De flexibilisering van BVBA naar BV zal dan weer leiden tot een toename aan postbusconstructies in eigen land. Ook de zogenaamde ‘vervennootschappelijking’ -waarbij grootverdieners aan personenbelasting en sociale bijdragen proberen te ontsnappen door een vennootschap op te richten- zal hierdoor nog grotere vormen aannemen.”
43 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Albert De Vries

  Overtreding van de 4e graad: "Andere bestuurders aansporen tot overdreven snel rijden". Nu ook nog sneller dan 120 km/uur rijden op Belgische snelwegen een overtreding van de 4e graad maken en we komen er nog

 • Ellen martle

  En als et maar 2 rijvakken zijn??

 • Gino Denil

  De middenvak rijders die daar rijden aan 120 omdat ze last hebben van de vele vrachtwagens kunnen misschien wisselen met de vrachtwagens. Zij rustig aan 80 op het rechtse rijvak. En de vrachtwagens zullen dan wel aan 90 op het middelste vak gaan rijden. Probleem voor beide opgelost. Niet voor de snelheidsduivels die zich ergeren dat ze niet aan overdreven snelheid kunnen doorstomen. En de spoorvorming ontstaat dan op het middelste vak. Dat is dan weer meegenomen voor de rechtsrijders.

 • frank triolet

  @Jef. Ik rij heel veel en uw zever van de vrachtwagens is ongegrond, ik rij soms klm rechts zonder één vrachtwagen te zien maar wel allemaal zeveraars die klm in het midden blijven rijden.

 • raf peeters

  Ze gaan het toch moeten bewijzen en daarom rij ik constant met een dachcam zowel voor als achter die alles registreren,zolang er op rechter vak vol verkeer zit met vrachtwagens waar geen afstand van de halve km snelheid is gaan ze veel kunnen doen,doch niemand moet tussen vrachtwagens gaan rijden die (90km ge-deeld 2 is 45 meter) die afstand niet hebben.Men spreekt snel van middenvak rijder maar ook vaak onterecht,wil de rechter zien reageren op de advocaat zijn uitleg.