Oesterschelp van 38 cm (!) aangetroffen in het Zwin

Toeristen in het Zwin hebben deze week de schelp van wat de allergrootste oester ooit aangetroffen blijkt te zijn gevonden. Het gaat om een Japanse oester van 38 cm (!) en mogelijk vijfentwintig jaar oud. Dit exemplaar is maar liefst 2,5 cm groter dan het laatst bekende wereldrecord.

In afwachting van de officiële bevestiging door het Guinness World Records boek is het exemplaar vanaf 1 september te bezichtigen in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, waar het wordt opgenomen in de tijdelijke expo Oesterpassie.

De waarneming gebeurde op het strand van Knokke-Heist, ter hoogte van het Zwin. Een Luxemburgs gezin dat op vakantie was, trof op 26 augustus de langgerekte lege oesterschelp van 38 cm lang aan. De vinders beseften dat dit een uitzonderlijke vondst was.

Ze namen meteen contact op met het Natuurcentrum van het Zwin en met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Bij dit laatste instituut werd het vermoeden bevestigd dat het hier om een uitzonderlijk groot, nooit eerder gezien exemplaar van de Japanse oester (met de toepasselijke wetenschappelijke naam Crassostrea gigas) gaat.

De Japanse oester werd in de jaren 1960 vanuit het Verre Oosten ingevoerd in Nederland. De kweek van de autochtone Europese Platte oester had het immers moeilijk na de strenge winter van 1963 en ten gevolge het optreden van de Bonamia-parasiet. Om aan de marktvraag te voldoen werd geëxperimenteerd met diverse uitheemse soorten, waarvan de Japanse oester de meest succesvolle bleek. Intussen neemt de Japanse oester of 'creuse' (vaak ook onder de marktnamen "Bretoense" of "Zeeuwse" oester) zowat 95% van de marktvraag voor haar rekening.

Het voorkomen van de Japanse oester bleef echter niet beperkt tot de kweekbedden in Zeeland. Geleidelijk aan veroverde de soort de kusten van de Noordzee om zich begin de jaren 1990 ook ten volle aan onze kust te vestigen.

De Luxemburgers Marc en Susan Lechat met hun dochters Alice en Clémentine en de recordoester op de vindplaats.
navigo.be De Luxemburgers Marc en Susan Lechat met hun dochters Alice en Clémentine en de recordoester op de vindplaats.