NSZ: "Uplace 'light' staat haaks op beloofde beleid"

Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikte over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het shoppingcenter Uplace in Machelen, staat haaks op het beloofde kernversterkend beleid. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

"Het feit dat er gekozen is voor een soort van Uplace 'light', met een derde minder ruimte voor kleinhandel dan eerst gepland, kan de kleinhandel niet paaien. Wie de kleinhandel, die doorgaans ingebed zit in het centrum van een gemeente of een stad, alle kansen wil geven en de leegstand wil terugdringen, kan niet tegelijkertijd projecten ondersteunen die diezelfde kleinhandel kapotmaken", aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

NSZ betreurt het akkoord dat bereikt is over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Uplace. "Beleid voeren betekent keuzes maken en niet van twee walletjes eten. Het is kiezen tussen megalomane projecten die de lokale handel volledig kannibaliseren en bovendien ook nefast zijn voor de mobiliteit en het milieu en projecten die echt werk maken van het versterken van de lokale detailhandel", klinkt het.

NSZ zal nu het openbaar onderzoek afwachten om vervolgens, na zes maanden, als er de definitieve beslissing van de Vlaamse regering is, na te gaan of de organisatie al dan niet beroep zal aantekenen.