Noodoproepen moeten verwerkt kunnen worden in taal van oproeper

UNKNOWN
De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor elke noodoproep naar een eengemaakt oproepcentrum moet verwerkt kunnen worden in de taal van de oproeper. Het gaat dan om een van de drie landstalen of het Engels.

In een amendement op het wetsvoorstel van Christine Defraigne (MR) wordt verder voorzien dat spraak- en gehoorgestoorden ook op een elektronische manier een noodoproep moeten kunnen doen. 
 
De criteria voor de taalvereisten zullen door de regering worden vastgelegd, terwijl de regering ook de datum van inwerkingtreding zal bepalen. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wijst erop dat de wet gradueel zal worden ingevoerd, zodat er voldoende tijd is om alle praktische aspecten voor te bereiden. Ze schat dat de maatregel jaarlijks drie miljoen euro zal kosten. 
 
Het wetsvoorstel werd in de commissie - op een onthouding van het Vlaams Belang na - unaniem aangenomen, en verhuist nu naar de plenaire vergadering. Daarna moet de Kamer zich er ook nog over uitspreken. (belga/sam)