Noodkreet om traag informatiesysteem bij Financiën: "Huilen met de pet op"

BELGA
De socialistische overheidsvakbond "slaakt een noodkreet" over het informaticasysteem bij de federale overheidsdienst Financiën. Het systeem zou veel te traag werken wat leidt tot frustraties bij het personeel én de burgers die ze willen bijstaan. "Dit is heel frustrerend voor ons, net in deze drukke aangifteperiode", zegt Aimé Truyens van ACOD. Het online belastingsplatform Tax-on-Web blijft wel gespaard van het probleem.

Het probleem sleept al enkele weken aan. "Een drietal weken geleden kampten we met serverproblemen. Sindsdien werkt het informaticasysteem tergend traag", zegt Truyens. "Het is huilen met de pet op."

De trage informatie werkt niet enkel het personeel op de heupen, maar ook de burgers die om inlichtingen komen. Bovendien kunnen de ambtenaren op die manier niet voldoen aan de doelstellingen die het management hen oplegt, zegt de vakbondsman.

Besparingspolitiek

ACOD vraagt zich luidop af of de besparingen er iets mee te maken hebben. "Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de besparingspolitiek hiervan de oorzaak is. Maar men kan niet ontkennen dat de besparingen op ICT en personeel nefast zijn voor de werking. Wij vrezen dat Financiën zijn werk niet meer zal kunnen doen."

Hoewel de problemen al enkele weken spelen, werd er nog geen direct overleg over gepleegd. "Door een probleem hebben we al een tijdje geen overleg meer met ICT", besluit Truyens.

Wij vrezen dat Financiën zijn werk niet meer zal kunnen doen

Aimé Truyens van ACOD

"Situatie stabiel"

Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, erkent dat er op 18 mei "performantievertragingen waren die een impact hadden op alle interne toepassingen". Op 26 mei raakte het front office van Tax-on-Web geïmpacteerd waardoor de toepassing een voormiddag onbeschikbaar was, zegt Adyns. "Sindsdien hebben er zich geen problemen meer voorgedaan en is de situatie stabiel".