Non-profitsector betoogt op 10 juni tegen plannen van minister Vandeurzen

Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V).
BELGA Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V).
LBC-NVK non-profit, onderdeel van de christelijke vakbond ACV, gaat op vrijdag 10 juni in Brussel betogen tegen de plannen voor de hertekening van de zorgsector van Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). De vakbond noemt de maatregelen van Vandeurzen "een achteruitgang voor de sector".

Concreet gaat het om een actie van de opvoedingsinstellingen, waaronder onder andere de gehandicapten en de bijzondere jeugdzorg vallen.

De vakbond kan zich niet vinden in de plannen van de Welzijnsminister om ook niet-vergunde zorgverstrekkers de mogelijkheid te geven personen met een handicap en geplaatste jongeren op te vangen. "Daarmee creëert de minister zorg zonder enige kwaliteitseisen, en dat gaat ten koste van de erkende verzorgingsinstellingen die wel aan de strenge kwaliteitseisen moeten voldoen", zegt Werner Van Mierlo, secretaris bij LBC-NVK non-profit.

De vakbond voelt zich ook gepasseerd door de werkgeversorganisaties in de sector, die de personeelsnormen willen hertekenen: "De werkgevers willen de bestaande personeelsnormen zo goed als afschaffen, en komen daarmee terug op eerder gemaakte afspraken", verklaart Van Mierlo. "Wij zijn niet tegen elke herziening van personeelsvoorwaarden, maar we vinden wel dat dit in overleg met de vakbonden moet gebeuren. Nu worden wij volledig gepasseerd."

Ook de socialistische bediendenvakbond BBTK zou aan de actie deelnemen, maar die beslissing valt volgens federaal secretaris Jan Piet Bauwens pas maandag.

Volgens Van Mierlo zou het wel logisch zijn om gezamenlijke protestacties te ondernemen: "De hertekening van de sector is een gemeenschappelijk probleem van alle personeelsleden, dus is het ook niet meer dan normaal om een gemeenschappelijk vakbondsfront te vormen."