Nog voor zomerreces flexi-jobs in horeca

PHOTO_NEWS
De invoering van de flexi-jobs is absoluut noodzakelijk om de witte kassa in de horeca mogelijk te maken. Zo reageert het kabinet van staatssecretaris voor de strijd tegen Sociale Fraude Bart Tommelein (Open Vld) op de kritiek van de Raad van State op de flexi-jobs. Bedoeling is dat de ingreep nog voor het zomerreces definitief groen licht krijgt van de ministerraad.

Dit najaar wil de regering een reeks maatregelen in werking laten treden die de invoering van de witte kassa moeten begeleiden en compenseren. Eén daarvan is een systeem van flexi-jobs. Werknemers die al viervijfde werken en daarop volledige sociale lasten betalen, zullen voortaan mogen bijverdienen in de horecasector om piekmomenten op te vangen. Op die arbeid zou de werkgever enkel een bevrijdende RSZ-bijdrage van 25 procent moeten betalen.

Volgens een bericht in De Standaard plaatst de Raad van State echter grote vraagtekens bij de invoering, bijvoorbeeld bij de schending van het gelijkheidsbeginsel. Zo is het voor de afdeling Wetgeving van het rechtscollege niet duidelijk waarom de regeling enkel geldt voor de horeca, en meer specifiek voor werkgevers en werknemers die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf vallen.

Een ander bezwaar slaat op de gunstige fiscale uitbetaling van overuren. De vraag rijst volgens de Raad van State of het voordeel dat de horecawerkgever kan genieten, niet wordt mogelijk gemaakt doordat de andere werkgever instaat voor een volwaardige sociale bescherming. "Die opgelegde solidariteit onder werkgevers doet vragen rijzen over hun gelijke behandeling".

Staatssecretaris Tommelein wil ondanks de kritiek doorzetten met de flexi-jobs. De invoering "is absoluut noodzakelijk voor de horeca en moet er komen", licht zijn woordvoerster toe. Bedoeling is dat het horecaplan voor het zomerreces in tweede lezing langs de ministerraad passeert. Het kabinet zal de kritiek bekijken en de tekst aanpassen, rekening houdend met het advies.