Nog steeds geen duidelijkheid over Oosterweel

Crevits
UNKNOWN Crevits

De laatste ministerraad van de Vlaamse regering voor het zomerreces heeft geen duidelijk gebracht of de regering nu zal kiezen voor tunnels of een brug voor de Antwerpse Oosterweelverbinding.

Geen knopen doorhakken
Het was al een tijdje duidelijk dat de Vlaamse regering voor het zomerreces geen grote knopen meer zou doorhakken over de Oosterweelverbinding. Wel was er tegen het zomerreces duidelijkheid beloofd over de technische haalbaarheid van de tunneloplossing. Maar blijkbaar is die duidelijkheid er nog niet.

Niet haalbaar?
Onlangs lekte in een krant wel uit dat de studie zou aantonen dat de tunnels technisch niet haalbaar zouden zijn, maar bevoegd minister Hilde Crevits zei toen dat de studie nog niet opgeleverd was en dat er dus nog niets kon gezegd worden over de haalbaarheidsstudie.

Vandaag, na afloop van de Vlaamse ministerraad, liet Vlaams minister-president Kris Peeters verstaan dat de haalbaarheidsstudie nog "verfijnd" moet worden en dat de mogelijkheid van tunnels verder onderzocht wordt. De definitieve beslissing komt er "tegen het einde van de zomer". (belga/ep)