Nog meer slecht nieuws voor Eurostadion

BELGA
Een nieuwe streep door de rekening van het Eurostadion. Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse administratie bevoegd voor ruimtelijk beleid, heeft een negatief advies gegeven voor de milieuvergunningsaanvraag. Omdat er geen oplossing is voor de lokale buurtweg kan er volgens de administratie "geen wettige stedenbouwkundige noch een milieuvergunning worden verleend". Dat blijkt uit het advies dat Belga heeft kunnen inkijken.

Naast de procedure voor de bouwvergunning voor het Eurostadion, moest initiatiefnemer Ghelamco ook een milieuvergunning aanvragen voor het geplande voetbalstadion op de parking C van de Heizel. Die milieuvergunningsprocedure loopt via de provincie Vlaams-Brabant.
        
De provincie vroeg een advies bij Ruimte Vlaanderen. Dat advies blijkt nu ongunstig. De reden daarvoor is de veelbesproken buurtweg aan parking C. Volgens Ruimte Vlaanderen houdt het Eurostadion-project geen rekening met die buurtweg. En dat kan niet.
        
"Zolang de buurtweg niet afgeschaft is of verlegd krachtens een deputatiebeslissing, bestaat er bijgevolg een conflict met het voorliggende project en kan er geen wettige stedenbouwkundige noch milieukundige vergunning worden verleend", zo staat in het advies.
        
Ghelamco toch een vergunning geven met als voorwaarde dat de buurtweg later wordt afgeschaft of verlegd, kan volgens de administratie ook al niet omdat Ghelamco die afschaffing zelf niet kan realiseren.
        
Als Ruimte Vlaanderen dezelfde redenering ook zou volgen in het advies voor de bouwvergunning ziet het er nog slechter uit voor het project. Als ook dat advies namelijk negatief zou zijn, is dat bindend voor Grimbergen, de gemeente waar het stadion zou moeten komen en die ook beslist over de bouwvergunning.

BELGA

Groen: "Wanneer gaat Vlaamse regering dossier eindelijk naar zich toe trekken?"

Oppositiepartij Groen dringt er bij de Vlaamse regering op aan om het Eurostadion-dossier naar zich toe te trekken en te behandelen als complex project. Dat zegt fractieleider Björn Rzoska in een reactie op het negatieve advies voor de milieuvergunning van het project.

Oppositiepartij Groen stelt zich vragen bij de manier waarop het dossier wordt behandeld. "Voor ons is het duidelijk dat een louter ambtelijke of juridische afwikkeling van een groot dossier - het gaat immers over een nationaal stadion met meer dan 60.000 zitjes - op deze wijze op haar limieten stuit", zegt fractieleider Rzoska.

Rzoska: "Daarom doe ik opnieuw een oproep aan de Vlaamse regering om dit dossier naar zich toe te trekken en te behandelen als complex project. Op die manier kan er niet alleen worden gewerkt aan draagvlak, maar worden ook alle betrokkenen rond de tafel gebracht. Niet alleen de Brusselse regering, maar ook de projectontwikkelaar en de betrokken buurtbewoners. Dit project is te groot om af te wentelen op het lokale bestuur alleen."

Volgens Rzoska mag de Vlaamse regering zich niet "verstoppen achter procedurekwesties" en moet de regering het dossier naar zich toe trekken.

BELGA

Ghelamco haalt na negatief advies Ruimte Vlaanderen zwaar uit naar Grimbergen

In een reactie op het negatief advies dat Ruimte Vlaanderen geeft ten aanzien van de milieuvergunningsvraag voor het Eurostadion op parking C in Grimbergen, wijst Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco dat het project wil realiseren, dat deze administratie niet anders kan dan negatief adviseren zolang de buurtweg niet is afgeschaft die over dit terrein loopt. Hij haalt zwaar uit naar de gemeente Grimbergen. "De gemeenteraad van Grimbergen keurde in juni vorig jaar een dadingsovereenkomst goed met de stad Brussel om het perceel waarop de buurtweg loopt te verkopen van zodra die zou afgeschaft zijn. We kwamen overeen om de beslissing over het lot van de buurtweg te laten afhangen van de vrederechter. Deze beval Grimbergen op straf van een dwangsom aan de deputatie de afschaffing voor te stellen. Na het openbaar onderzoek over de buurtweg heeft het schepencollege alle bezwaren grondig weerlegd en dit aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die dan beslist om die buurtweg toch niet af te schaffen, dan vraag ik mij af waar is de rechtzekerheid in dit dossier. In haar gemeentelijk mobiliteitsplan zwijgt Grimbergen overigens in alle talen over deze buurtweg", aldus Neyt.

Ghelamco heeft het vonnis van de vrederechter inmiddels betekend en Grimbergen in de gebreke gesteld. Als de gemeente binnen de maand aan de deputatie geen voorstel heeft overgemaakt om de buurtweg af te schaffen, dient ze een dwangsom van 250 euro per dag te betalen, die maximum tot 25.000 euro kan oplopen.

"Het is ons niet om de dwangsom te doen want de schade door de vertraging die het project nu oploopt is een groot veelvoud daarvan. Toen de gemeenteraad in juni die dadingsovereenkomst sloot konden wij er redelijkerwijs van uitgaan dat Grimbergen bereid was om die buurtweg af te schaffen. Hadden we toen geweten wat we vandaag weten, hadden we een aantal dingen niet gedaan zoals opmaak van MER, vergunningsaanvragen... waarvan de kost in de miljoenen loopt. Als men om de haverklap van mening verandert over zo'n fundamentele zaken dan moet men zijn verantwoordelijkheid nemen voor de schade die wij hebben geleden", aldus Neyt, die Grimbergen echter tevens oproept "het hoofd koel te houden en het gezond verstand te laten spreken over de buurtweg die duidelijk geen enkel nut meer heeft..."