Nog geen concurrentie voor Somers bij verkiezingen voorzitter Open Vld

Een week voor het verstrijken voor de deadline, hebben zich nog geen kandidaten aangediend om het op te nemen tegen Bart Somers in de strijd om het voorzitterschap bij Open Vld.

Voor voorbereiding verkiezingen
Minder dan twee weken terug besliste het partijbestuur, op voorstel van huidig voorzitter Bart Somers, de voorzitters- en bestuursverkiezingen te vervroegen. Normaliter zouden die tegen het einde van het jaar plaatsvinden. Met zijn voorstel wilde Somers voorkomen dat de voorbereiding op de Vlaamse en Europese verkiezingen van volgend jaar zou worden doorkruist door interne verkiezingen.

Deadline 13 februari

De voorzittersverkiezingen staan geagendeerd voor 8 maart. Somers kondigde meteen aan voor een nieuwe termijn te willen gaan. Tegenkandidaten hebben nog tot woensdagavond 13 februari om middernacht de tijd om zich aan te dienen. Ze moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten ze steun hebben van ofwel 100 leden, ofwel twee afdelingsbesturen ofwel een arrondissementeel bestuur. (belga/vsv)

UNKNOWN