Nog geen beslissing over versturen oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode

PHOTO_NEWS
Ook het schepencollege van faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode heeft vandaag geen oplossing bereikt over de communautaire perikelen rond het versturen van de oproepingsbrieven. Een tiental dagen voor de verkiezingen heeft Sint-Genesius-Rode dus nog steeds geen oproepingsbrieven verstuurd. Burgemeester Pierre Rolin stelde dat hij minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet gaat raadplegen over de kwestie. Vlaamse schepen Geertrui Windels bestempelt de houding van Rolin als 'intriest'.

Rolin stelde eerst voor alle oproepingsbrieven in het Nederlands te sturen samen met een tweetalige begeleidingsbrief met een uitleg voor de laattijdigheid en een melding aan de Franstaligen dat ze een exemplaar in hun taal kunnen bekomen. Vanuit Franstalige hoek wees men vervolgens echter op een recent vonnis van een Brusselse rechtbank dat het Vlaams gewest op straf van een dwangsom verplicht documenten zoals kiesbrieven volgens taalaanhorigheid op te sturen. Rolin stelde hierop dat hij Milquet zou raadplegen.

Vlamingen ontgoocheld
Geertrui Windels, schepen namens de Vlaamse eenheidslijst Respect, is ontgoocheld over de houding van Rolin: "Voor het afleggen van de eed als burgemeester heeft hij de gouverneur van Vlaams-Brabant beloofd dat hij de taalwetten zou respecteren, ook bij de organisatie van de verkiezingen. Bij de eerste gelegenheid schiet hij echter te kort. Met het voorstel dat hij op het schepencollege deed, kon ik leven. Gesteund door de raadsleden van zijn CdH en Respect had dit voorstel op de gemeenteraad zeker een meerderheid gehaald", meende Windels.

De gemeenteraad van Rode besliste zoals bekend vorige week de kiesbrieven volgens taalaanhorigheid op te sturen, maar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) vernietigde deze beslissing.