Nog geen beslissing over mogelijke oprichting speciale fraudecommissie

Elke Sleurs
BELGA Elke Sleurs
De Kamercommissie Financiën zal eerst het Rekenhof en bevoegd staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) horen, alvorens te beslissen over de mogelijke oprichting van een bijzondere commissie Fiscale Fraudebestrijding. De oppositie dringt aan op zo'n commissie, in het licht van recente grote onthullingen als Swissleaks en Luxleaks.

Vandaag is afgesproken dat de commissie Financiën na de krokusvakantie eerst de staatssecretaris voor de Strijd tegen Fiscale Fraude en het Rekenhof zal horen. Doel is te weten komen hoever het staat met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Fiscale Fraudebestrijding van 2009.

Op 4 maart buigt de Conferentie van Voorzitters zich dan opnieuw over het vervolg van de werkzaamheden. Vraag is of de commissie Financiën het werk zelf op zich zal nemen, dan wel dat over te laten aan een bijzondere commissie.