Nog geen beslissing in belastingzaak De Gucht

PHOTO_NEWS
In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, wacht de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg de uitspraak van het Hof van Cassatie af. Dat heeft de voorzitter vanmorgen beslist in een tussenvonnis.

Het Hof van Cassatie moet zich uitspreken over het cassatieberoep tegen het arrest van het Gentse hof van beroep van 17 december 2013, dat oordeelde dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet het recht had om de bankrekeningen van het echtpaar in te kijken. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg besliste in een tussenvonnis om de uitspraak van het Hof van Cassatie af te wachten en stelde de zaak onbepaald uit. Het arrest zou "nakend" zijn en de partijen werden door de rechtbankvoorzitter uitgenodigd om standpunt in te nemen wanneer er een cassatiearrest is.

De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Met een bericht van 4 februari 2010 was de BBI overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren.

Betwiste aandelentransactie
Doordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde.

Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn. De BBI trok naar het Hof van Cassatie, maar er is nog geen uitspraak over het cassatieberoep. "Het uitputten van de procedure inzake de regelmatigheid van de onderzoekstermijn is van belang", stelde de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg woensdag. "De partijen worden uitgenodigd om het arrest (van het Hof van Cassatie, nvdr.) over te maken en er standpunt over in te nemen."

De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg verwees de zaak van De Gucht naar de bijzondere rol, wat betekent dat de zaak niet op datum wordt gesteld.