Nog altijd staan honderden oude rijkswachtershuizen te verkrotten

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
Van de 956 voormalige 'rijkswachtlogementen', die de Belgische staat momenteel nog in bezit heeft, staan er 325 leeg. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Het gaat om panden die voor de politiehervorming toegewezen waren aan rijkswachters.

Vroeger konden officieren van de rijkswacht een huis in de buurt van de kazerne krijgen. De bedoeling was om bij dringende interventies sneller ter plaatse zijn.

Na de politiehervorming kregen de rijkswachters die er woonden het uitdovend recht om er te blijven. 315 logementen zijn nog steeds bewoond door ex-rijkswachters, 206 werden ter beschikking gesteld door middel van 'een overeenkomst ten precaire titel' in afwachting van een verkoop, 12 worden bewoond via Fedasil en 23 via de Dienst Vreemdelingenzaken. 75 staan onder leegstandsbescherming, wat betekent dat ze tijdelijk bewoond worden in afwachting van verkoop.

"Gelet op het feit dat de aankoopcomités werden geregionaliseerd en er nog slechts één Federaal Aankoopcomité overblijft met beperkte mankracht, werd op mijn initiatief een overleg gestart tussen mijn beleidscel, de beleidscel van Financiën, de Regie der Gebouwen en het Federaal Aankoopcomité, teneinde te onderzoeken welke de meest efficiënte manier is om met de beperkte middelen de geplande verkopen te realiseren", aldus de minister. In mensentaal: Jambon laat onderzoeken hoe hij die panden alsnog zo snel mogelijk verkocht krijgt.

De Regie der Gebouwen verkocht in 2013 voor in totaal 22,6 miljoen euro aan onroerende goederen en in 2014 voor 28,4 miljoen. In 2015 wordt gestreefd naar een verkoop voor 36 miljoen euro.