NMBS moet deze regeerperiode 2,1 miljard besparen

PHOTO_NEWS
De NMBS groep moet deze regeerperiode 2,1 miljard euro besparen, schrijft Le Soir. Op het kabinet van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wordt het cijfer bevestigd. "De inspanning loopt tot 2019. De veiligheid zal wel verzekerd zijn en het personeel zal op geen enkele manier getroffen worden," verzekert haar woordvoerster Stéphanie Hotton.

Concreet zouden de NMBS en Infrabel volgend jaar 188 miljoen euro moeten besparen, 307 miljoen in 2016, 426 miljoen in 2017, 544 miljoen in 2018 en 663 miljoen in 2019, aldus Le Soir. In totaal komt dat dus uit op een totaal van meer dan 2 miljard euro.

Wetende dat de jaarlijkse dotatie voor de spoorweggroep ongeveer 3 miljard euro bedraagt -of 15 miljard op vijf jaar tijd- wordt er dus een inlevering van 14 procent gevraagd, berekende Le Soir.

Het is niet bekend onder welke vorm de besparing zal moeten gebeuren, maar waarschijnlijk zal er geschrapt moeten worden in investeringen. Evenmin is duidelijk hoe de verdeling van de besparing tussen NMBS en Infrabel zal moeten gebeuren. In principe zou elk onderdeel evenveel moeten bijdragen, schrijft Le Soir. De krant merkt wel op dat de nieuwe regering ook wil snoeien in de tarieven die Infrabel voor het gebruik van zijn netwerk aanrekent, wat dus een besparing voor de NMBS zou moeten betekenen.

De spoorbonden spreken alvast over "een oorlogsverklaring". Marianne Lerouge van de Franstalige vleugel van de christelijke vakbond: "we vrezen dat men op termijn enkel wil bewijzen dat de openbare dienst niet werkt, tot mijnheer De Wever kan zeggen: regionaliseer de NMBS". De bonden vragen zich ook af in hoeverre de besparingen stroken met de gevraagde kwaliteitsverbetering en betere stiptheid. Michel Abdissi van de socialistische vakbond vreest tegen 2019 7.000 spoormannen minder te tellen. Donderdag is er vakbondsoverleg, meldt Jean-Pierre Goossens van ACOD.