NMBS haalt beter operationeel resultaat in eerste semester

BELGA
De NMBS heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een operationeel resultaat geboekt van 15,9 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies van 4,3 miljoen euro genoteerd. Reden voor de verbetering zijn de inspanningen om de kosten onder controle te houden, zo meldt de spoorwegmaatschappij. Ook de productiviteit en stiptheid zijn verbeterd.

De externe lasten zijn gedaald van 618 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2014 naar 600 miljoen euro in dezelfde periode van dit jaar. Het aantal voltijdse personeelsleden daalde van 20.521 vorig jaar naar 19.849.

Het aantal vervoerde reizigers bleef tijdens de eerste jaarhelft op hetzelfde niveau. In het binnenlands treinverkeer was er een stijging met 0,4 procent tot 116,6 miljoen reizigers.

De inkomsten uit het binnenlands reizigersverkeer daalden met 0,7 procent tot 321 miljoen euro in het eerste semester van dit jaar.

De economische schuld kwam op 30 juni uit op 2,755 miljard euro, waar dat op 30 juni 2014 nog 2,856 miljard euro was. De daling was een gevolg van de verbetering van het operationele resultaat, maar ook van andere niet-recurrente elementen zoals de verkoop van activa, de verkoop van een belang in European Bulk Terminals (EBT) en de verzelfstandiging van Thalys tot een aparte spoorwegonderneming.

De financiële schuld bleef stabiel en bedroeg op 30 juni 2,426 miljard euro.