Nikab dragen mag in Etterbeek

UNKNOWN

De gemeente Etterbeek mag geen boete opleggen aan iemand die geverbaliseerd werd voor het dragen van een nikab op de openbare ruimte. Dat heeft de politierechtbank beslist. Volgens burgemeester Vincent De Wolf acht de rechter de bepaling uit het politiereglement disproportioneel in vergelijking met de beoogde doelstelling inzake openbare veiligheid. De gemeente gaat na of ze in cassatie gaat tegen het vonnis.
 
Tijdens de lente van vorig jaar had de lokale politie tweemaal een vrouw beboet die met een nikab aan (een sluier die alleen de ogen vrijlaat) naar de islamschool tegenover het Etterbeekse gemeentehuis trok. De vrouw weigerde de administratieve boete te betalen. Nadat ze het tweede proces-verbaal in de bus kreeg, moest ze in beroep voor de Brusselse politierechtbank verschijnen.

De burgemeester wilde geen uitspraak doen over de beslissing van de rechter. De gemeente blijft wel formeel gekant tegen het dragen van een boerka op een openbare plaats of op straat, omdat het in haar ogen indruist tegen de openbare veiligheid en het respect voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. (belga/svm)