Nijpend tekort aan geriaters in België

THINKSTOCK
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) waarschuwt voor een nijpend tekort aan geriaters en verpleegkundigen met geriatrische expertise. "Er moeten dus dringend maatregelen genomen worden om geriatrie voor artsen en verpleegkundigen aantrekkelijker te maken", zegt de instelling. Bovendien stelt het KCE dat het huidige systeem van geriatrische zorg niet altijd volstaat.

Bijna tien jaar geleden werden de "interne geriatrische liaisonteams" opgericht. Die moeten het stijgende aantal oude patiënten opvangen die niet meer terecht kunnen op gespecialiseerde geriatrische afdelingen, de zogenaamde G-bedden. In een nieuw rapport evalueert het KCE hun organisatie en werking.

Uit dat rapport blijkt onder meer dat de teams vaak te klein zijn om de werklast aan te kunnen. "Lang niet elke risicopatiënt wordt door een liaisonteam gezien", luidt het. "De geïnterviewde professionals bevestigden unaniem dat de vraag naar de geriatrische zorg ruimschoots de mogelijkheden van de beschikbare human resources overschrijdt en het budget dat hen werd toegewezen."

Bij de oprichting van de geriatrische liaisonteams werden strikte normen opgesteld. "Ondanks de relatief nauwgezette wetgeving, wordt de interne geriatrische liaison erg heterogeen toegepast", zegt het KCE in zijn rapport. Die verschillen beginnen zelfs al bij de samenstelling: verpleegkundigen en geriaters hebben meestal het klinisch leiderschap over het team, maar voorts komen daar soms ook bijvoorbeeld ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en logopedisten bij.

In België is er een nijpend tekort aan geriaters. Ieder jaar zouden er naar schatting twintig nieuwe moeten bijkomen om het groeiend aantal patiënten op te vangen, terwijl er dat voor heel de periode 2010-2013 maar 28 waren. Het KCE vindt dan ook dat geriatrie aantrekkelijker gemaakt moet worden voor verpleegkundigen en artsen, door onder meer opleidingsplaatsen voor geriaters aan te bieden. Bovendien roept het KCE op om een formeel platform op te richten om praktijkervaring uit te wisselen.

Meer investeren
Daarnaast moet er ook dringend geïnvesteerd worden in bijkomende modellen die garanderen dat geriatrische patiënten ook op andere afdelingen of zelfs buiten het ziekenhuis behandeld kunnen worden, en moeten ziekenhuizen daarin meer vrijheid krijgen, meent het KCE. Zo zijn er bijvoorbeeld de "transmurale" zorgmodellen, waarbij de geriatrische expertise ook buiten de ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld, om te voorkomen dat een patiënt opgenomen moet worden.

In het rapport stelt het KCE dat ook de evaluatie op de kwaliteit van de geriatrische zorg "te wensen overlaat". "Een grondige evaluatie van de zorgkwaliteit maakt ontegensprekelijk deel uit van een zorgbeleid die naam waardig. Toch krijgt de evaluatie van de zorg door de interne geriatrische liaisons vandaag slechts weinig aandacht", klinkt het. "Daarom is het van vitaal belang om meer te investeren in dit domein."