Nieuwe Vlaamse regels brandveiligheid in rusthuizen op komst

UNKNOWN

De Vlaamse regering heeft vrijdag de nieuwe Vlaamse brandveiligheidsnormen vastgelegd waaraan ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf in de toekomst zullen moeten voldoen.

Incidenten
De basisnormen voor de brandveiligheid van gebouwen zijn een federale bevoegdheid, maar de Vlaamse overheid kan wel aanvullende veiligheidsnormen voorzien. Daar is al een tijdje vraag naar, zeker na enkele incidenten in rusthuizen. Vorige zomer kwamen negen bejaarden om bij een brand in een rusthuis in Melle.

Tegenstrijdigheden
De huidige brandveiligheidsreglementering voor residentiële ouderenvoorzieningen komt uit een koninklijk besluit dat al van 1974 dateert, van voor de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen. Daardoor bevat de wetgeving overlappingen en tegenstrijdigheden. Bovendien is ze door de modernisering van technieken en materialen in rusthuizen achterhaald. De Vlaamse overheid werkte daarom een specifiek Vlaamse brandveiligheidsreglementering uit.

Nog uitwerken
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen moet nog de formaliteiten uitwerken in verband met de normen en de technische voorschriften. Het besluit dat de brandveiligheidsnormen vastlegt moet ook nog voor advies naar de Raad van State. (belga/ep)