Nieuwe Senaat komt nog een keer per maand samen

BELGA
De Werkgroep over de hervorming van de Senaat, voorgezeten door PS-senator Philippe Moureaux, heeft vandaag haar werkzaamheden afgerond. Volgende vrijdag worden de teksten gefinaliseerd en de pijnpunten opgelijst, die door de acht partijvoorzitters in het uitvoeringscomité Staatshervorming moeten worden uitgeklaard. De nieuwe Senaat zal slechts maandelijks vergaderen.

Het communautair akkoord van de meerderheidspartijen en de groenen voorzag dat de Senaat een niet-permanent orgaan wordt, dat niet langer rechtstreeks verkozen is, beperkte bevoegdheden krijgt en een ontmoetingsplaats voor gemeenschappen en gewesten wordt. Wellicht komt de nieuwe Senaat één keer per maand samen. De frequentie kan toenemen bij dringende problemen of afnemen wegens agendaproblemen van de deelstaatparlementen.
 
De werkgroep, die bestond uit acht senatoren, de twee staatssecretarissen voor Staatshervorming en voorzitter Moureaux, rondde vandaag de werkzaamheden af. Volgende vrijdag komt ze een laatste maal bijeen om de teksten te finaliseren en de punten op te lijsten die door de partijvoorzitters, de staatssecretarissen en premier Di Rupo in het uitvoeringscomité Staatshervormingen moeten worden uitgeklaard.
 
Pijnpunten
Het zou gaan om vier pijnpunten. Zo voorziet het communautaire akkoord dat de nieuwe Senaat bevoegd is over internationale verdragen en bepaalde "gemengde verdragen" kan evoceren, maar over de definitie hiervan was geen akkoord mogelijk. Verder is er geen overeenstemming over de controle van de politieke partijen en de verkiezingsuitgaven, en een aantal praktische gevolgen van de hervorming van de Senaat.
 
Een lid van de werkgroep maakte zich sterk dat het uitvoeringscomité voor het Paasreces een akkoord kan bereiken en dat de hervorming van de Senaat nog voor het zomerreces minstens door de Hoge Vergadering zelf goedgekeurd zal worden.