Nieuwe procedures ingeleid tegen hoofddoekenverbod

UNKNOWN

Drie jonge moslima's uit drie verschillende scholen hebben vandaag  schorsings- en vernietigingsprocedures in kortgeding ingeleid bij de Raad van State tegen het algemene hoofddoekenverbod dat het Vlaams Gemeenschapsonderwijs op 11 september heeft aangekondigd. Dat laat Het Forum van Islamitische Organisaties (FISO) weten.
 
Opgericht naar aanleiding van verbod
Het open platform FISO, dat werd opgericht naar aanleiding van het hoofddoekenverbod, verenigt meer dan dertig organisaties in Vlaanderen, waaronder de Leidraad, vzw Vrije Keuze, AEL en ook de omstreden imam Nordine Taouil, die zich eerder al in het debat mengden. Het platform noemt zichzelf een absolute pleitbezorger van het actief pluralisme binnen onze samenleving, en een tegenstander van het hoofddoekenverbod voor leerlingen binnen het onderwijs.
 
Over de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs ontving het Forum klachten van tientallen gedupeerde meisjes uit verschillende provincies. Daarop heeft FISO hen juridische bijstand geboden en startte een advocaat namens drie meisjes woensdag nieuwe procedures op bij de Raad van State.
 
Paniekvoetbal
FISO betreurt dat de Centrale Raad voor het Gemeenschapsonderwijs met het uitvaardigen van dit algemeen verbod paniekvoetbal heeft gespeeld. "Deze beslissing vormt een manifeste schending van de motiveringsplicht. Zo verwijst de Raad onder meer naar een 'zorgvuldige afweging', terwijl deze bewering op geen enkele wijze wordt gestaafd. Bovendien wordt deze beslissing gemotiveerd met verwijzing naar het actief pluralisme. Dat is de wereld op zijn kop: actief pluralisme laat juist wél ruimte voor levensbeschouwelijke diversiteit", vertelt Zohra Salhi van FISO.
 
Het platform en haar raadsman stellen vast dat het bestreden verbod verschillende verdragsrechtelijke, grondwettelijke en wettelijke bepalingen met de voeten treedt. "De godsdienstvrijheid wordt onder meer gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens. In de Belgische rechtstraditie wordt dit recht op een actief pluralistische wijze ingevuld. De Raad perkt dit recht echter in zonder enige motivering. Hetzelfde geldt voor de inperking van het recht op onderwijs, dat onder meer gegarandeerd wordt door het Kinderrechtenverdrag. Eén pennentrek volstaat blijkbaar om deze en heel wat andere rechten buitenspel te zettene," besluit raadsman Abderrahim Lahlali. (belga/sps)