Nieuwe gevaarsymbolen voor veiliger gebruik huishoudproducten

"Symbolen herkennen kan levens redden". Met die campagne wil de FOD Volksgezondheid aandacht vestigen op de risico's van chemische huishoudproducten en het belang van de etiketten lezen. De huidige gevaarsymbolen, op een oranje achtergrond, worden vanaf deze maand vervangen door negen nieuwe symbolen.

De nieuwe symbolen zijn een gevolg van de Europese wetgeving, maar worden ook ingevoerd in enkele niet-Europese landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en Brazilië. De etiketten van huishoudmiddelen worden deze maand allemaal vervangen.

Dat de gevaarsymbolen broodnodig zijn, bewijzen de cijfers. Jaarlijks gebeuren in ons land namelijk meer dan 10.000 ongevallen met de producten, voornamelijk met (vaat)was- en schoonmaakmiddelen, javel, ontstoppers en verf. Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken, en de meeste van die kinderen zijn tussen 1 en 4 jaar oud.

De campagne werd afgetrapt in aanwezigheid van medewerkers van minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem, de FOD Volksgezondheid, het Antigifcentrum en chemiefederatie essenscia. Marghem toonde zich tevreden met het nieuwe systeem. "De uniforme indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels zal bijdragen tot een betere bescherming van werknemers, consumenten en van het milieu. Bovendien zal een geharmoniseerd systeem het transport en de handel binnen Europa en op termijn ook wereldwijd vergemakkelijken."

Op www.gevaarsymbolen.be is een overzicht terug te vinden met de nieuwe symbolen en hun betekenis.