Nieuwe Gentse procureur-generaal legt eed af

BELGA
In Gent vond deze namiddag de plechtige installatie en eedaflegging plaats van Anita Harrewyn, de eerste vrouwelijke procureur-generaal van het gerechtelijk gebied Oost- en West-Vlaanderen.

De plechtigheid werd bijgewoond door heel wat hoogwaardigheidbekleders, zoals de voorzitter van het Grondwettelijk Hof, de waarnemend eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de co-voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie, naast andere zittende en staande magistraten, stafhouders, professoren en vertegenwoordigers uit diverse politionele en gerechtelijke diensten. Harrewyn bracht haar echtgenoot, wijlen Knack-journalist Frank De Moor, in herinnering en dankte haar dochter Alexandra De Moor voor de steun.
 
Primeurs
De eerste voorzitter van het hof wees erop dat Harrewyn doorheen haar leven in Gent voor primeurs zorgde, in 1993 als eerste vrouwelijke advocaat-generaal en in 2008 als eerste vrouwelijke eerste advocaat-generaal. Nadat ze een diploma licentiaat in de rechten had behaald aan de Gentse universiteit, begon Harrewyn als stagiair advocate in 1972. Ze werkte een tijdlang op het kantoor van Piet Van Eeckhaut en ondertussen al 34 jaar in de magistratuur, waarvan 23 jaar op het Gentse parket-generaal.
 
Loftrompet
Eerste advocaat-generaal Louis Vandenberghe loofde haar werk en persoonlijkheid. "Haar grote werklust en besluitvaardigheid, zorgvuldigheid en efficiëntie en stiptheid over de jaren heen zijn een constante, net als haar beroepsernst, inzicht, onderlegd en evenwichtig oordelen." Op menselijk vlak sprak hij onder meer over haar luisterbereidheid, hulpvaardigheid, innemende persoonlijkheid, stressbestendigheid en eenvoud in levenshouding. Anita Harrewyn volgt de komende vijf jaar Frank Schins op, die met pensioen ging.

Achterstand
Een moderne justitie heeft meer middelen, onder meer informatisering, en personeel nodig, stelde kersvers procureur-generaal Anita Harrewyn tijdens een korte toelichting van haar beleid op de plechtige installatie. Beleidsdoelstellingen die op korte en middellange termijn de gerechtelijke achterstand aanpakken, zijn volgens Harrewyn prioritair. "Sommige kunnen niet opgestart worden zonder extra personeel en materiaal."

Inspraak
Harrewyn wees erop dat het parket-generaal geen eigen budget heeft en geen "afdoende" inspraak in aanwervingen. "Nochtans is dat belangrijk in het personeelsmanagement," klonk het. Volgens haar wordt het streven naar een efficiëntere werking primordiaal. "Daarbij gaan kwaliteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit hand in hand", luidde het. Voor de rechtsonderhorige moet die efficiëntere werking leiden tot een snellere dienstverlening.

Samenwerkende parketten
Ook de hertekening van het gerechtelijk landschap, waarbij het aantal parketten verminderd wordt, vormt een belangrijke uitdaging. Harrewyn sprak luidop over samenwerkingen over parket- en ressortgrenzen heen. Het parket-generaal ziet ze daarbij als centrum voor juridische expertise.

BELGA
BELGA