Nieuwe doorbraak in Oosterweeldossier: fietstunnel van zes meter breed onder Schelde en gescheiden verkeer op heel de Antwerpse ring

Een ontwerptekening van de Groenendaallaan (midden op de tekening) met achteraan, links naast de spoorwegbrug, de nieuwe tunnels onder het Albertkanaal.
THV Rots Een ontwerptekening van de Groenendaallaan (midden op de tekening) met achteraan, links naast de spoorwegbrug, de nieuwe tunnels onder het Albertkanaal.
De organisaties in het Toekomstverbond, dat de Oosterweelverbinding moet uittekenen, hebben een akkoord bereikt over nieuwe aanpassingen aan het tracé dat de Antwerpse ring moet rondmaken. Iedereen is het nu eens over een ‘voorkeursvariant’ met een nieuwe zes meter brede fietserstunnel onder de Schelde, en volledig gescheiden verkeer op de ring, zodat doorgaand en lokaal verkeer elkaar niet meer kunnen kruisen. De burgerbewegingen Ringland, Ademloos en StRaten Generaal reageren erg tevreden. In 2025 moet de verbinding al klaar zijn.

Het lijkt plots erg snel te gaan voor de Oosterweelverbinding. Jarenlang rolden de betrokken partijen vechten over straat, maar sinds de oprichting van het Toekomstverbond in 2017 vinden burgerbewegingen, overheden en administraties elkaar steeds meer. Nu is er ook een definitief akkoord over de voorkeursvariant afgeklopt, maakten de leden van het Toekomstverbond deze middag bekend op een persconferentie.

Zo komt er een extra fietskoker in de derde Scheldetunnel, die zes meter breed zal zijn. In plaats van twee vluchtkokers aan de buitenzijde van de tunnel komt er één centrale vluchtkoker voor het wegverkeer. Het Oosterweelknooppunt, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, wordt compacter om de groene zone van het Noordkasteel maximaal te behouden en te verbinden met andere waardevolle landschappen in de omgeving. 

De twee noordelijke Kanaaltunnels zelf krijgen dan weer één rijstrook en een calamiteitenstrook extra, de zuidelijke krijgt twee rijstroken extra.

Volledige ring gescheiden

Een belangrijke doorbraak voor de burgerbewegingen is dat de volledige ring op termijn een scheiding tussen doorgaand en lokaal verkeer zal kennen. Dat moet het aantal weefbewegingen en dus het risico op ongevallen op de ring fors naar beneden brengen en een overkapping vergemakkelijken.

Eerder was al beslist dat het nieuwe tracé een ‘Oosterweel-light' zou worden, met een nieuwe afgeslankte Oosterweeltunnel net ten noorden van de stad voor lokaal verkeer (met dus de nieuwe brede fietstunnel), terwijl het doorgaande vrachtverkeer verder noordwaarts via de A12 door een extra Tijsmanstunnel en een bredere Liefkenshoektunnel zal worden gestuurd. 

Onder andere Ringland reageert tevreden. “Het Noordkasteel en de historische silo's worden gered. Het uitgangspunt is dat er minder verkeer zal zijn, en dat dat verkeer gescheiden zal worden over de hele ring. De volledige overkapping komt hiermee in zicht.”

De uiteindelijke Oosterweelverbinding-light zal er zo uitzien.
rv De uiteindelijke Oosterweelverbinding-light zal er zo uitzien.

Einde werken voorzien voor 2025

De aanpassingen aan het ontwerp worden nu verder in detail uitgewerkt en zullen ook een impact hebben op andere onderdelen van de Oosterweelplannen, zoals de Hollandse Knoop nabij het Sportpaleis en een eventuele aansluiting op de Groenendaallaan in het noorden van de stad. “Maar ook daar is eigenlijk geen onenigheid meer over”, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We hebben vertrouwen in de technische onderzoeken die gebeuren en gaan van daaruit verder werken en zien wat het meest wenselijk is.”

Nog dit jaar zou het project-MER-onderzoek worden afgerond, een omgevingsvergunning worden aangevraagd en aannemers worden geselecteerd voor de onderdelen Scheldetunnel, Rechteroever en Verkeer- en Tunneltechnische Installaties. Het afronden van de werken staat nog steeds gepland voor 2025

Het plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweel-verbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer. Het is aan de gele lijn op de kaart waar nu extra aanpassingen voorzien zijn (zie eerste detailkaart).
rv. Het plan voorziet een noordelijk tracé (rode lijn) voor doorgaand verkeer én een Oosterweel-verbinding (gele lijn) voor lokaal verkeer. Het is aan de gele lijn op de kaart waar nu extra aanpassingen voorzien zijn (zie eerste detailkaart).

Modal split

Opmerkelijk is dat de voorkeursvariant gebaseerd is op de veronderstelling dat op het einde van de realisatie daarvan in dat jaar ook het Haventracé met een versterkte R2 (rode lijn op kaart) al voor de helft gerealiseerd zal zijn, met name in de vorm van een tweede Tijsmanstunnel. 

Ook de ambitie van een modal split (50 procent autoverkeer, 50 procent andere vervoersmiddelen) in de regio zou tegen dan al op de verhouding 60-40 moeten zitten. “Die ambities staan in het Toekomstverbond en nemen we dus ook al mee in de verkeerscijfers waarop we de voorkeursvariant baseren”, zegt Peter Vermeulen van burgerbeweging Ringland. “Dat is nog niet het geval voor de A102, omdat we beseffen dat de realisatie daarvan mogelijk nog wat langer zal duren.”

Total

Om zoveel mogelijk groen te bewaren nabij het Oosterweelknooppunt, is een oplossing in de maak door raffinaderij Total te betrekken. De aansluiting van het Oosterweelknooppunt met de Oosterweelsteenweg zou immers via de terreinen van dat bedrijf gebeuren. “De gesprekken verlopen erg constructief”, klinkt het onder meer bij het Antwerpse Havenbedrijf.

Ook alle volgende stappen zullen worden genomen door allerlei werkgroepen waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. “Dit is een erg complex project dat bovendien verschillende legislaturen overspant en mogelijk zelfs de burgerbewegingen zal overleven”, zegt Manu Claeys van burgerbeweging stRaten-generaal. “Het is belangrijk dat we met deze samenwerkingsvormen voor continuïteit zorgen.”

Groen verheugd met vooruitgang

Groen reageert verheugd op de vooruitgang. In het scheiden van het verkeer op de R1 ziet de partij een kans om de beruchte geplande Hollandse Knoop nabij het Sportpaleis compacter te maken. “Groen blijft erover waken dat deze kans effectief ook genomen wordt”, klinkt het.

Groen zegt al jaren te pleiten voor gescheiden verkeer op de R1, zoals ook de burgerbewegingen willen, maar ook voor het opschuiven van het Oosterweelknooppunt richting haven en een beperking van de capaciteit van de Oosterweelverbinding. De partij ziet die punten nu gerealiseerd worden. “Deze stappen zijn heel goed nieuws voor het dossier”, zegt Groen-fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Wouter Van Besien. “Waar wij - net als de actiegroepen - al lang voor pleiten, wordt nu in de ontwerpen opgenomen.”

Groen hoopt dat de Hollandse Knoop nu veel compacter zal kunnen, zodat er meer groen kan komen voor de omliggende wijken Kronenburg en Ten Eekhove. Voor Spoor Oost en de wijk Dam zouden er dan weer meer ontwikkelingskansen komen, klinkt het.

Wouter Van Besien van Groen is tevreden met de vooruitgang.
Photo News Wouter Van Besien van Groen is tevreden met de vooruitgang.

Vanaf mei hinder verwacht door werken aan onderdeel Linkeroever

In de marge van de persconferentie heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een nieuwe timing bekendgemaakt voor de werken die intussen al aan de gang zijn op Linkeroever. De werken op de E17 beginnen niet zoals eerder gecommuniceerd tijdens de zomer, maar al in maart. Het verkeer zou wel pas vanaf mei echt hinder ondervinden.

Eerder waren op Linkeroever al voorbereidende werken begonnen zoals het aanleggen van werfwegen en de bouw van een parkeergebouw. In maart begint de aannemer aan de werkzaamheden op de E17. “Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten”, zegt Els Van Parijs van de BAM. “We willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de geluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot acht meter.”

In maart en april wordt er over een lengte van enkele honderden meter gewerkt op de zijbermen tussen de op- en afrittencomplexen van Kruibeke en Zwijndrecht in beide richtingen. Alleen de pechstrook zal daar tijdelijk niet beschikbaar zijn, terwijl de rechterrijstrook versmald wordt ter hoogte van de werfzone. In mei en juni volgen er werken op de middenberm tussen Kruibeke en Antwerpen-West. 

De linkerrijstrook zal dan in beide richtingen worden ingenomen en de pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Het aantal rijstroken blijft zo behouden, maar de rijstroken zullen wel lokaal versmald worden zodat er een snelheidslimiet van 70 km/u nodig is. Vanaf juli wordt er een jaar lang gewerkt aan de zijkanten van de E17, waarbij opnieuw de pechstroken volledig worden ingenomen. Ook dan zal het verkeer over versmalde rijstroken moeten aan een snelheid van maximaal 70 km/u.
22 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Ronny Ooijen

  Luc Scheepers, het ontwerp kost al 100 miljoen euro. Een ontwerp waarvan experts verwachten dat het geheel erg weinig effect zal hebben. De volgende kosten (vele miljarden euro's) houdt de huidige Vlaamse regering uit de begroting. De betonmaffia lacht zich kreupel.

 • Patrick Putte

  Al die flauwe kul, ver van ambitieus genoeg. Tegen dat het af is zitten we terug met dezelfde zever!

 • Luc Scheepers

  Nieuwe doorbraak, wat heeft dat dossier de Belgische belastingbetaler al gekost. En gegarandeerd is er nog geen oplossing waar iedereen achter staat.

 • Ingrid Charlier

  Ik dacht dat ze in Antwerpen al begonnen waren aan de tunnel.

 • Gino Denil

  Links zou er een doorsteek moeten zijn naar de E17 en rechts naar de E19. Dat zou pas echt de binnenste ring ontlasten. Omdat je dan als het ware een tweede ring er om heen krijgt.