Nieuwe coalitie Tienen slaagt er niet in alle mandaten CD&V'ers in te trekken

Beoogd burgemeester Bram Delvaux (Open Vld).
Baert Beoogd burgemeester Bram Delvaux (Open Vld).
In Tienen is vanavond de eerste gemeenteraad gehouden sinds Katrien Partyka (CD&V) op 18 december de coalitie met sp.a opblies. Kort daarna maakten sp.a, Open Vld en Groen de vorming van een nieuwe coalitie bekend. Op de agenda stond de intrekking van een twintigtal mandaten van CD&V-ers in intergemeentelijke verenigingen en andere instanties. Bij zeven stemmingen haalde het voorstel echter geen meerderheid zodat de betrokkenen hun mandaat behouden.

Bram Delvaux (Open Vld), die na de installatie van de nieuwe coalitie burgemeester zal worden, tilde niet zwaar aan deze onverwachte stemming en weet dit aan "zeer sterke persoonlijke banden tussen bepaalde raadsleden". "Ik zie het niet als een probleem", aldus Delvaux. Huidig burgemeester Marcel Logist (sp.a) vermoedt dat er een verband bestaat met de toenaderingspogingen die CD&V al geruime tijd onderneemt naar leden van zijn partij om de plooien terug glad te strijken. "Eerst ons afmaken en dit dan met de mantel der liefde bedekken. Dat gaat niet. Ik hoop dat de nieuwe coalitie zo snel mogelijk tot stand komt."

Sp.a, Open Vld en Groen zijn momenteel nog steeds bezig met de uitwerking van een nieuw beleidsplan voor de stad. De drie partijen bereiden ook het dossier voor op basis waarvan de gemeenteraad de onbestuurbaarheid van de sp.a-CD&V-coalitie moet vaststellen. "We zijn hiervoor een stevig dossier aan het samenstellen, want in het geval van Putte heeft de Raad van State dergelijke gemeenteraadsbeslissing al twee keer geschorst. Er dient een structurele onbestuurbaarheid aangetoond", aldus Delvaux.

Logist verwacht dit eind februari aan de raad te kunnen voorleggen.