Nieuwe Brusselse rijopleiding verlengt stage naar 9 maanden bij vrije begeleiding

thinkstock
Wie in de toekomst in Brussel een rijbewijs wil halen via een vrije begeleiding zal 9 maanden stage moeten doen. Dat staat in de nieuwe rijopleiding die de Brusselse regering heeft goedgekeurd. De rijopleiding wordt beter afgestemd op de noden van de stad. Zo wordt het mogelijk het rijbewijs te halen zonder een eigen wagen te bezitten. In de opleiding komt ook meer aandacht te liggen op een 'respectvol en hoffelijk rijgedrag' en wie een rijbewijs wil halen zal een attest van deelname aan een EHBO-cursus moeten voorleggen.

"Onze hervorming houdt rekening met de noden en verzuchtingen van alle stakeholders die met de rijopleiding te maken hebben. We kiezen ervoor om de leerling-chauffeurs een iets langere stageperiode te laten doormaken", zegt staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor verkeersveiligheid en voor alles rond het behalen van een rijbewijs categorie B.

De nieuwe Brusselse rijopleiding laat de keuze tussen vier opleidingstrajecten in plaats van twee vandaag. De vrije begeleiding blijft behouden om het rijbewijs voor iedereen financieel toegankelijk te houden. Wel stijgt de minimale stageperiode na het halen van het theoretisch rijexamen van drie naar negen maanden, terwijl de maximumduur van drie tot anderhalf jaar wordt teruggebracht. De begeleiders krijgen voortaan ook een ondersteuningsaanbod.

Er worden twee nieuwigheden ingevoerd: de mengvorm tussen vrije begeleiding en rijschool, waarbij de leerling-chauffeur vanaf 17 jaar 14 uur vorming bij de rijschool kan volgen, gevolgd door minimum zes maanden vrije begeleiding. De vrije begeleiders zijn in dit opleidingstraject verplicht een pedagogische vorming te volgen.

Daarnaast kan ook gekozen worden om een rijexamen zonder eigen wagen af te leggen. De leerling-chauffeur volgt daarbij 30 uur rijles bij de rijschool. Daarna kan hij het examen afleggen zonder een stageperiode te moeten doorlopen. Deze mogelijkheid wordt geboden omdat in het Brussels gewest heel wat mensen niet over een eigen wagen beschikken. "Ik stond erop om de rijopleiding een stedelijke toets te geven. Dat doen we door ook mensen zonder eigen wagen de kans te geven een rijbewijs te behalen. We merken dat jongeren in Brussel steeds langer wachten met het starten van de rijopleiding. Wanneer ze dan plots een wagen nodig hebben (om professionele redenen of door gewijzigde familiale omstandigheden), bieden we hen nu de mogelijkheid om snel een rijbewijs te behalen", licht Debaets toe.

Tenslotte blijft het opleidingstraject met de rijschool bestaan: 20 uur praktijkles gevolgd door een stage van minimum drie maanden.