Nieuw rondje geruzie over nationaal klimaatplan

russels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo).
BELGA russels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo).
De politieke discussie over het nationaal klimaatplan laait opnieuw op. Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) stak vandaag in De Standaard opnieuw het vuur aan de lont. Volgens haar blokkeert de N-VA de onderhandelingen. Groen-voorzitter Wouter Van Besien richt dan weer zijn pijlen op Vlaams minister-president Kris Peeters. "Hij voert oppositie tegen het klimaat", aldus Van Besien.

Het dossier kent een lange voorgeschiedenis. De drie gewesten in dit land en de federale regering onderhandelen al sinds 2009 over een nationaal klimaatplan. België moet met dat plan aangeven hoe het wil voldoen aan de Europese milieudoelstellingen. Tegelijk legt het plan voor ieder betrokken bestuursniveau de lusten en de lasten vast.

Rondje geruzie
Een akkoord blijft uit, vooral omdat er geen eensgezindheid is over de verdeling van de inkomsten uit de emissierechten. Brussels minister Huytebroeck (Ecolo) wijst in De Standaard met beschuldigende vinger naar Vlaanderen en meer specifiek naar N-VA. Volgens haar is het de N-VA die een akkoord blokkeert omdat de partij zou blijven aandringen dat Vlaanderen 66 procent van de inkomsten uit emissierechten krijgt.

N-VA spreekt dit bij monde van Vlaams parlementslid Liesbeth Homans tegen. "Dit heeft niets met koppigheid te maken. Wel met de wil om tot een eerlijk akkoord te komen. De N-VA blokkeert niets." Homans wijst erop dat Vlaanderen ook 64,1 procent van de inspanningen voor de reductie van CO2 op zich neemt en dat de Vlaamse industrie 72 procent van de geveilde emissierechten koopt.

"Als mevrouw Huytebroeck dan in naam van het Brusselse gewest voorstelt om Vlaanderen 38 procent van de inkomsten te gunnen, dan is dat niet ernstig. Dat de gesprekken dan blokkeren, hoeft niet te verwonderen", klinkt het.

Klimaatplan
Intussen richt Groen-voorzitter Wouter Van Besien zijn pijlen op Vlaams minister-president Kris Peeters. "Hij moet uit zijn schelp komen. Nu voert Peeters oppositie tegen het klimaat en gedraagt hij zich als een oppositieleider tegen de federale regering, op kap van de gezondheid en de welvaart van de Vlaming. Dat is onaanvaardbaar", luidt het.

"Door het oppositiebeleid van de Vlaamse regering staat op dit moment 400 miljoen euro geblokkeerd dat best snel wordt ingezet voor milieuvriendelijke en toekomstgerichte investeringen in bedrijven en in openbaar vervoer", aldus Van Besien.

Afspiegeling
"De verdeling van de inkomsten in het nationale klimaatplan moet een afspiegeling zijn van de inspanningen van de verschillende gewesten. En Vlaanderen doet in het voorliggende voorstel meer dan 62 procent van de gewestelijke inspanningen", zegt Vlaams minister-president Kris Peeters in een reactie.

"Alle partijen, inclusief Ecolo, moeten voldoende ambitieus zijn om tot een klimaatakkoord te komen. Vlaanderen doet in het voorliggende voorstel voor het klimaatakkoord meer dan 62 procent van de gewestelijke inspanningen voor klimaat en energie. De verdeling van de inkomsten zou voor het gewestelijke aandeel daarvan dan ook een afspiegeling moeten zijn", klinkt het.

Initiatief
Volgens Peeters wil Vlaanderen verderwerken aan een akkoord en zal het daarvoor ook initiatieven nemen. "We verwachten een redelijke ambitie voor het klimaat van alle overheden en partijen", aldus Peeters.De Vlaamse regeringsleider herinnert ook aan het feit dat Vlaanderen al beschikt over een goedgekeurd klimaatplan waarvan al verschillende maatregelen in uitvoering zijn.