Nieuw rapport over geluidshinder Brussels Airport: "Vliegtuigen moeten niet stijgen en dalen volgens politieke kleur”

Beeld ter illustratie
rv Beeld ter illustratie
“Voor het eerst beschikken we met het nu volledige Envisa-rapport over een onafhankelijke studie die door een gerenommeerd expertenbureau is gemaakt. We denken dat dit een goede basis kan vormen voor de volgende regering om beslissingen te nemen over welke kant het uit moet met de nationale luchthaven.” Dat zegt Jasper Pillen, de woordvoerder en kabinetschef van minister van Mobiliteit François Bellot (MR), in een reactie op het uitkomen van deel twee van de Envisa-milieueffectenstudie over de geluidshinder van Brussels Airport.

Dat het tweede en laatste deel van de Envisastudie net op 3 juni wordt online gezet, is geen toeval. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel had de staat daartoe verplicht, op straffe van een dwangsom van 300.000 euro per maand.

Anderhalf jaar geleden, op 19 juli 2017, had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al beslist dat er tussen 23 uur en 7 uur geen inbreuken meer mochten zijn op de Brusselse geluidsnormen bij het gebruik van de kanaalroute, de ringroute en de aanvliegroute voor de korte baan 01. De rechtbank ging toen echter niet in op de vraag van het Brussels gewest en van enkele Brusselse gemeenten om de kanaalroute helemaal te verbieden.

De rechter besliste toen wel dat de Belgische staat op eigen kosten een objectieve impactstudie naar de geluidshinder veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem moest uitvoeren. Omdat die studie uitbleef, was het Brussels gewest opnieuw naar de rechtbank gestapt. Die besliste dat de impactstudie er tegen juni moet zijn.

Het eerste deel van de studie, over de impact van de activiteiten van de luchthaven, werd in januari overgemaakt aan de minister. Het document is ook beschikbaar op de website van de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het tweede deel van het rapport, dat vandaag/dinsdag werd vrijgegeven, is gericht op het formuleren van aanbevelingen van experten.

Loskoppeling van de politiek

Ook Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel (Klaver/N-VA) reageert op het rapport. "Vliegtuigen moeten niet opstijgen en neerdalen volgens een bepaalde politieke kleur. Het luchthavenbeleid is in het verleden al te vaak gevoerd in functie van de achterban van een politicus die geplezierd ofwel ontzien moest worden."

Kurt Ryon is pas terug uit het buitenland. "Ik heb nog niet de tijd gehad om de 272 bladzijden van het nieuwe rapport in detail door te nemen", zegt de burgemeester van de gemeente in de schaduw van de opstijgende en landende vliegtuigen. "Ik ben wel aangenaam verrast dat het rapport ervoor pleit om het luchthavengebeuren los te koppelen van de politiek. De laatste jaren zijn allerhande ministers met allerhande plannen gekomen en dat heeft geleid tot een groot kluwen waarin een kat haar jongen niet meer vindt. Daarbovenop waren er uiteenlopende uitspraken van rechters die het nog ingewikkelder maakten."

"Er zal altijd wel een of andere partij benadeeld worden, maar daarom is het niet slecht dat de federale overheid het dossier naar zich toe zou trekken. Er moet zekerheid komen voor de luchthaven én voor de omwonenden, anders valt het draagvlak voor de luchthavenactiviteit helemaal weg."

Keuzes maken

Burgemeester Ryon vindt dat de luchthavenuitbater ook eens keuzes moeten maken. "Nu wil men alle activiteiten toelaten om maar zoveel mogelijk winst te maken. Ik begrijp dat wel, maar op termijn denk ik dat er gekozen moet worden om bepaalde activiteiten wel en andere niet meer te doen", aldus Ryon. 

Tot slot zijn er toch een paar aanbevelingen in het nieuwe rapport die in Steenokkerzeel slecht vallen. "Het uitbreiden van de startbaan L25 met een bijkomende taxibaan erbovenop is iets wat ons dorp Hummelgem herleidt tot een tweede Doel", meent Ryon. Ook de idee dat er zoveel mogelijk spreiding moet zijn naar de minder bevolkte gebieden, is iets wat geen genade vindt bij de burgemeester. "Ook dan wordt weer een beslissing genomen in functie van de achterban van bepaalde politici", zegt de burgemeester. Hij zou liever zien dat men terugkeert naar het 'preferentieel historisch baangebruik'. "Dit betekent dat de mensen weten waar ze aan toe zijn. Nu wordt vaak gezegd dat de luchthaven Brussel-Nationaal moet heten, maar over Brussel zelf mag niet gevlogen worden. Dat kan niet. De Rand kan niet alles dragen", besluit burgemeester Ryon.

Nationale geluidswet

Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten over de geluidsnormen en een federale vliegwet, die duidelijkheid schept over vliegroutes en procedures, zijn fundamentele voorwaarden voor een duurzame oplossing in het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport. Dat zegt Dirk Philips, de waarnemend burgemeester van de gemeente.

Het standpunt van Zaventem werd eerder al verwoord in een motie van de gemeenteraad, die in april 2017 werd aangenomen. Daarin riep de gemeente de verantwoordelijke ministers op “om na grondig overleg met alle belanghebbenden en met het Brussels en Vlaams gewest over te gaan tot de opstelling van een vliegwet (...)”. Die vliegwet moet gebaseerd zijn op “de principes van gelijke geluidsnormen voor alle gewesten”.

Het gemeentebestuur liet toen ook weten gekant te zijn tegen de plannen van de luchthavenuitbater om de taxibaan naast piste 25L/07R even lang te maken als de baan zelf, ofwel de piste zelf (samen met de taxibaan) met zowat 900 meter te verlengen. Ook een zuidelijke ontsluiting van de luchthaven vanaf de E40 ziet de gemeente niet zitten.
10 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • ambiorix vincencetourix

  Theo Marmitte niet in de buurt van ene vliegveld gaan wonen. Ook niet in de buurt van een café of disco

 • Max Maddy

  De piekgeluidslast is over de jaren heen minder geworden door stillere vliegtuigen en de geluidsisolatie van huizen beter. En bovendien weten de mensen die in de buurt gaan wonen dat die luchthaven er is, dus stop met klagen en aanvaard of verhuis. Een luchthaven moet opereren met de hoogste veiligheid in gedachten, de rest telt niet.

 • Theo Marmitte

  Jobs, jobs , jobs. Groei, groei,groei. Pollutie en lawaai. Wat kan het die hoge heren schelen, dat de gewone man er aan kapot gaat. Theo Marmitte.

 • Walter Lippens

  Een vliegtuig moet opstijgen en landen in de meest gunstige en veilige richting en die wordt bepaald door de actuele weersomstandigheden. Al de rest is nonsens. En wie het daar niet mee eens is moet maar verhuizen.

 • DIRK VANGOSSUM

  Een vliegtuig moet opstijgen en landen op de veiligste manier. Ongeacht wie onder die vliegroutes wonen. En dan is de richting vanwaar de wind komt belangrijk. Ik woon in Zaventem, en vliegtuigen maken deel uit van de habitat hier, zoals ook de spoorweg en de Ring met aanverwante snelwegen. Dat weet je als je hier komt wonen. Geldt ook voor de Brusselaars die graag de baten nemen, maar niet de ongemakken.