Nieuw plan voor onze zee in 2020

Is er nog plaats voor extra windmolens voor onze kust? En hoe krijgen we meer vis in zee? Op onder meer deze vragen proberen specialisten een antwoord te vinden, ze denken na over de toekomst van onze Noordzee. Het moet leiden tot een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, dat tegen 2020 af moet zijn.
De activiteiten op zee zijn nu al wettelijk bepaald, maar dat Marien Ruimtelijk Plan loopt af in 2020. Daarom is vandaag al gestart met de herwerking ervan.
Onze Noordzee, dat is bijna 3500 vierkante kilometer water, vergelijkbaar met de oppervlakte van een provincie. In het huidig ruimtelijk plan is er een plek afgebakend voor windmolenparken. Er is ook een gebied beschermd voor vogels en een beschermd natuurgebied. Van en naar onze havens zijn er plaatsen voorbehouden voor schepen. En daartussen kan er gevist worden. Deze activteiten leveren samen meer dan 40.000 jobs op. Bevoegd Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld)) wil dit in het vernieuwde plan behouden, al wil hij meer het evenwicht zoeken tussen economie en milieu.