Niet-benoemde burgemeesters Kraainem en Linkebeek mogen naar de Kamer

De niet-benoemde burgemeesters: v.l.n.r. Francois Van Hoobrouck d'Aspre (Wezembeem-Oppem), Damien Thiery (Linkebeek) en Veronique Caprasse (Kraainem).
BELGA De niet-benoemde burgemeesters: v.l.n.r. Francois Van Hoobrouck d'Aspre (Wezembeem-Oppem), Damien Thiery (Linkebeek) en Veronique Caprasse (Kraainem).
Veronique Caprasse en Damien Thiéry, de niet-benoemde 'aangewezen' burgemeesters van de faciliteitengemeenten Kraainem en Linkebeek, zijn beiden verkozen tot lid van de Kamer. Caprasse kaapte in de kieskring Brussel-Hoofdstad de tweede FDF-zetel weg na Olivier Maingain. Thiéry werd verkozen op de door Didier Reynders aangevoerde MR-lijst. Voor Thiéry, die eind 2013 overstapte van FDF naar MR, is het zijn tweede mandaat als Kamerlid.

Er waren nog enkele andere politici uit faciliteitengemeenten rond Brussel kandidaat op lijsten voor de Kamer in Brussel. Dat was het geval met Sophie Wilmes, schepen in Sint-Genesius-Rode op de MR-lijst. Zij is eerste opvolgster en zal zetelen als Didier Reynders opnieuw minister wordt. Dat is ook het geval met Eric Libert, eerste opvolger op de FDF-lijst, wanneer Maingain minister zou worden. Andere politici uit faciliteitengemeenten, zoals François Van Hoobrouck, voormalig burgemeester van Wezembeek-Oppem, raakten niet verkozen.

Verkozen dankzij splitsing BHV
Caprasse en Thiéry hebben hun verkiezing voor een stuk te danken aan het feit dat na de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde de inwoners van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel konden kiezen om een stem uit te brengen op een Vlaams-Brabantse of een Brusselse lijst. 23.391 inwoners uit die gemeenten brachten een stem uit op een Brusselse lijst, waarvan 4.192 op FDF en 9.442 op MR. Caprasse (FDF) haalde de zetel binnen met 4.869 voorkeurstemmen en Thiéry met 7.599.

Binnenkort wordt het vonnis van de tweetalige Raad van State verwacht in het beroep dat Caprasse, Thiéry en François Van Hoobrouck hadden ingediend tegen hun niet-benoeming als burgemeester van respectievelijk Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Twee weken geleden raakte bekend dat de auditeurs van de Raad van State de benoeming van Véronique Caprasse adviseren, maar die van de andere twee verwerpen.

Bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) benoemde het drietal  niet wegens overtredingen van de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen. Ook bij deze verkiezingen werden de kiesbrieven in de drie gemeenten niet verstuurd zoals de omzendbrief-Peeters het voorschrijft.