Nederlanders vrijuit wegens schending recht op eerlijk proces

Twee Nederlanders, eentje zonder gekend adres en eentje uit Eindhoven, gaan wegens gebrek aan bewijzen vrijuit omdat de correctionele rechtbank van Hasselt van mening is dat hun recht op een eerlijk proces geschonden is. De twee stonden terecht voor hun vermeende betrokkenheid bij een cannabisplantage met duizend planten in een fabriekspand in Hechtel-Eksel.

Huiszoeking
De feiten dateren van 2003. Het Hasseltse parket wilde het dossier waarop een intussen gepensioneerde Dendermondse onderzoeksrechter zich baseerde om een huiszoeking in Hechtel-Eksel te laten uitvoeren, niet bijbrengen. De advocaten van de Nederlanders stelden zich vragen bij de rechtsgeldigheid van het bevel tot huiszoeking, die op 3 november 2003 uitgevoerd werd. Uiteindelijk werd dat huiszoekingsbevel bijgebracht, maar de rechtbank vond dat onvoldoende om de mannen te berechten.

Rechterhand drugsbaron
De Hasseltse correctionele rechtbank besliste dat de strafvordering onontvankelijk is, waardoor Willem V. en Robert V. vrijuit gaan. De lokale politie had de twee mannen indertijd opgemerkt aan de fabrieksloods, maar dat is nooit in een proces-verbaal vermeld geweest. Ook hier liep het onderzoek dus mank. Robert V. zit momenteel in de cel, omdat hij als rechterhand beschouwd wordt van de Lommelse drugsbaron Janus Van Wesenbeeck. (belga/ep)