Nationale Veiligheidsraad voor het eerst rond de tafel

In Brussel is de Nationale Veiligheidsraad voor het eerst bijeengekomen in de Wetstraat 16. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) lichtte er de beslissing toe om het dreigingsniveau 3 op een schaal van 4 te behouden.

De Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door premier Charles Michel, bestaat uit de leden van het kernkabinet en hun collega's van Justitie en Defensie. Verder waren onder meer ook de Veiligheid van de Staat en de militaire inlichtingendienst vertegenwoordigd. Na afloop bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat de getroffen maatregelen niet gewijzigd worden.

De Veiligheidsraad boog zich over de problematiek van strijders die uit conflictzones terugkeren, zoals uit Syrië. Verder stond ook de samenwerking tussen politie- en legerdiensten op de agenda, bijvoorbeeld bij de bewaking van gevoelige plaatsen. Ook had de raad het over de registratie van gegevens van vliegtuigpassagiers (Passenger Name Record, PNR) en over de strijd tegen de radicalisering. Over de precieze inhoud bleef men verder discreet.

Strijd tegen radicalisme en terrorisme

De oprichting van de Nationale Veiligheidsraad is een van de twaalf maatregelen die de ministerraad heeft genomen in de strijd tegen radicalisme en terrorisme. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat die Veiligheidsraad zou bevoegd worden om over de verhoging van het dreigingsniveau te beslissen, maar dat is nog voorwerp van discussie.

"Vandaag bepaalt de wet dat het OCAD het niveau van de dreiging bepaalt", zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo bij aankomst aan de Wetstraat. "Welke gevolgen daaraan zullen worden gegeven, is een politieke beslissing." Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) kan het "nuttig" zijn om de overheid in sommige omstandigheden "de ruimte te geven" om het dreigingsniveau een niveau hoger te plaatsen, maar "vandaag is dat de taak van het OCAD".

Na afloop zei N-VA-vicepremier Jambon dat de Veiligheidsraad "kennis heeft genomen" van de beslissing van het OCAD. "De situatie zoals ze was na de actie in Verviers (op 15 januari, nvdr), blijft minstens nog veertien dagen dezelfde", aldus Jambon. "Het niveau van de beveiliging en de kracht die daarvoor ingezet wordt, blijft hetzelfde."

De situatie zoals ze was na de actie in Verviers blijft minstens nog veertien dagen dezelfde

N-VA-vicepremier Jan Jambon

Uitwisseling van passagiersgegevens

De mogelijkheid om de gegevens van passagiers uit te wisselen, is dan weer "een denkpiste", aldus Jambon, die erop wees dat het Europees parlement daarover nog voorbehoud heeft. Ook beklemtoonde hij dat het OCAD het niveau van de terreurdreiging bepaalt en dat daarna de regering over de maatregelen beslist. Er is voorts nog geen besluitvorming rond de denkpiste om de overheid te laten beslissen over de verhoging van het niveau, luidde het.

Het dreigingsniveau werd na de antiterreuroperaties op 15 januari opgetrokken van 2 naar 3. Vandaag besliste het OCAD dat te verlengen naar 23 februari. Vicepremier Kris Peeters herinnerde er voor het begin van de raad nog aan dat een protocol is getekend, dat bepaalt dat bij dreigingsniveau 3 militairen kunnen worden ingezet.

Buitenlandminister Didier Reynders (l) en Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken.
EPA Buitenlandminister Didier Reynders (l) en Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken.