Na de zomer, de hete herfst

Het wordt een hete herfst voor premier Charles Michel.
Photo News Het wordt een hete herfst voor premier Charles Michel.
Krijgt een werkloze 50-plusser nu minder pensioen of niet? Ja, leek het tot zondag. Nee, wordt nu gezegd. De pensioenkwestie is maar één van de losse eindjes uit het zomerakkoord, dat een hete herfst inluidt. Welke netelige vragen liggen er nog op de loer?

Aanvaardt Europa de ARCO-deal?

De regering heeft een deal gesloten zodat de gedupeerde ARCO-klanten 40% van hun verloren investering kunnen recupereren. De regering richt een fonds op van 600 miljoen euro. De gedeeltelijke verkoop van staatsbank Belfius moet 400 miljoen euro in het laatje brengen. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW waarvan Arco de financiële poot was. Maar er zitten nog wat angels aan de deal. Zal Europa deze regeling - net als de oude waarborgregeling van Leterme - als verdoken staatssteun beschouwen en dus in strijd met de Europese regels? Econoom Ivan Van de Cloot denkt alvast van wel, aangezien Belfius werd gered met het geld van de belastingbetaler. Bovendien is de vraag hoe groot de inspanning van Beweging.net zal zijn -een vraag waarop de opvolger van het ACW gisteren niet wilde antwoorden. De organisatie verwees enkel naar haar reactie van eind juli: "We willen meewerken aan een oplossing."

Hoeveel zal een psycholoog u nog kosten?

Een bezoekje aan de psycholoog wordt vanaf eind 2018 terugbetaald. Daarvoor heeft de regering 22,5 miljoen euro voorzien. Maar hoe ver kom je daarmee? Volgens de socialistische mutualiteiten is minstens 280 miljoen euro nodig. "Het huidige budget komt neer op 35 euro per patiënt. Dat is nog niet eens genoeg voor één sessie bij de psycholoog", liet voorzitter Paul Callewaert optekenen.

Blijven de flexi-jobs overeind?

Flexi-jobs vind je binnenkort niet meer alleen in de horeca. De regering breidt de regeling uit naar bakkers, slagers, winkels en kappers. Flexi-jobs laten mensen die minstens vier vijfden werken toe om belastingvrij bij te klussen. Ook gepensioneerden kunnen er vanaf 1 januari gebruik van maken... als de regeling overeind blijft. De vakbonden zijn immers naar het Grondwettelijk Hof gestapt omdat ze vinden dat flexi-jobbers benadeeld worden tegenover andere werknemers omdat ze minder sociale rechten hebben. Uitspraak eind september of begin oktober.

Wie mag onbelast 500 euro per maand bijverdienen?

Wie al werkt, mag vanaf 1 januari tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Maar dat kan niet in elke sector of in om het even welke functie. Werk je, dan kan je bijverdienen door een voetbalploeg te coachen, een AirBnb uit te baten of het gras af te rijden bij de buurman. Bijklussen bij je werkgever kan niet. De vraag is dan ook of dit niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Bovendien zal de regeling volgens ACV-topman Marc Leemans een gat slaan in de financiering van de sociale zekerheid. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo ontkende dat afgelopen weekend. Volgens hem zal dat niet gebeuren omdat het juist over jobs gaat die zich vandaag in een grijze zone bevinden.

Ontsnappen rijke vennootschappen aan taks op effectenrekeningen?

Met een taks op de effectenrekeningen van meer dan 500.000 euro wil deze regering de rijken laten bijdragen. Voorziene opbrengst: 254 miljoen. "Al is het mij een raadsel hoe ze aan dat bedrag komen", zegt professor Fiscaal Recht Michel Maus. "De regering hanteert de strategie van de hoop. Zelfs de Nationale Bank weet niet hoeveel effectenrekeningen er precies zijn, laat staan dat ze dan weten hoeveel erop staat en de belasting dus kan opbrengen." Los van de budgettaire haalbaarheid, vindt Maus dat de regering vooral duidelijk moet maken voor wie de belasting nu écht geldt. "Als je alleen particulieren gaat belasten en vennootschappen ongemoeid laat, creëer je een belasting die makkelijk te omzeilen is. Het volstaat dan om je geld in een vennootschap te stoppen." Maus heeft de indruk dat sommige partijen binnen de regering de achterdeur willen laten openstaan. "Ik heb er geen goed oog in. Volgens mij wordt dit een symboolbelasting, net als de speculatietaks."

Zet regering constructiefouten recht na verlaging vennootschaps-belasting?

De regering verlaagt de vennootschapsbelasting van ruim 34 naar 25 procent. Goed nieuws voor onze competitiviteit, maar volgens VBO-voorzitter Pieter Timmermans zitten er constructiefouten in de regeling, waardoor bedrijven dubbel belast dreigen te worden. Die moet de regering rechttrekken, voordat alles eind dit jaar in wetteksten wordt gegoten.