N-VA vraagt onderzoek naar rol Hasselts parket in Hazodi-affaire

BELGA
N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote heeft bij de Hoge Raad voor de Justitie een aantal documenten ingediend die volgens hem de vooringenomenheid van het Hasseltse parket in de Hazodi-affaire aantonen. Hij eist onder meer een diepgaand onderzoek naar het verdwijnen van bewijsstukken die in beslag zijn genomen bij voormalig korpschef Michel Beckers.

Degroote heeft een aantal documenten in zijn bezit gekregen die onregelmatigheden in het onderzoek van de politiezone Hazodi zouden aantonen. Zoals bekend heeft een aantal 'klokkenluiders' frauduleuze praktijken over onterecht uitbetaalde vergoedingen en over pesterijen in het korps aangekaart bij justitie en de pers.

Het onderzoek naar die klachten zou volgens Degroote niet altijd correct zijn verlopen. "Zo is er tijdens een huiszoeking bij voormalig korpschef Michel Beckers bezwarend materiaal aangetroffen dat nadien uit het onderzoek is geweerd", zegt hij. "Er waren zelfs seksueel getinte sms'en bij met een sp.a-lid van het Hasseltse schepencollege, die vragen doen rijzen over de objectiviteit. Uit de briefwisseling hierover tussen de onderzoeksrechter en procureur Rubens blijkt duidelijk dat, hoewel ze volgens mij wel relevant waren, een aantal van deze stukken niet mochten onderzocht worden. Dit roept veel vragen op."

En dus heeft Koenraad Degroote het dossier neergelegd bij de Hoge Raad voor de Justitie. "Ik wil dat zij alle stukken grondig onderzoeken en zich uitspreken over de wettigheid van de gevoerde procedures", aldus het Kamerlid.Michel Beckers, voormalig korpschef van de zone Hazodi.
BELGA Michel Beckers, voormalig korpschef van de zone Hazodi.