N-VA steunt vraag om hogere uitkeringen Slachtofferfonds

BELGA
N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vindt dat het Slachtofferfonds, dat slachtoffers van gewelddaden vergoedt als er geen dader gevonden wordt of als de dader insolvabel is, over voldoende reserves beschikt om waar nodig de uitkeringen op te trekken. Volgens Van Vaerenbergh moet ook een stijging van het maximumbedrag bespreekbaar zijn.

Eind vorige maand klaagde Léon Oldenhove, de voorzitter van het Slachtofferfonds, aan dat de bedragen die worden uitgekeerd al 15 jaar niet meer zijn aangepast. Bij Open Vld viel toen te horen dat een verhoging mogelijk is omdat de middelen voorhanden zijn: het fonds had vorig jaar 17 miljoen euro op overschot, luidde het.

Overschotten
N-VA springt nu mee op de kar. Kristien Van Vaerenbergh kwam via een parlementaire vraag te weten dat het Slachtofferfonds ieder jaar grote overschotten boekt. In 2014 werd inderdaad 17 miljoen euro minder uitgegeven dan er binnenkwam, maar ook de jaren daarvoor was het verschil tussen inkomsten en uitgaven groot. Zijn inkomsten haalt het fonds uit een bijdrage van 150 euro van elke persoon die door de rechter veroordeeld wordt tot een geldboete boven 25 euro.

62.000 euro
"Het Slachtofferfonds ontvangt vandaag meer dan tweemaal zoveel als het uitkeert", stelt Van Vaerenbergh vast. "Er zijn dus voldoende reserves om de bedragen die het fonds uitkeert te evalueren en op te trekken waar nodig." Een slachtoffer heeft momenteel recht op een tussenkomst van maximum 62.000 euro, maar Van Vaerenbergh vindt een stijging bespreekbaar. Voorzitter Oldenhove pleit voor een verdubbeling van het maximumbedrag.

Ook wil Van Vaerenbergh een vlottere afhandeling van de dossiers. Het Fonds kampt met een enorme achterstand, waardoor slachtoffers soms lang op hun centen moeten wachten.Het Slachtofferfonds ontvangt vandaag meer dan tweemaal zoveel als het uitkeert

Kristien Van Vaerenbergh (N-VA)
PHOTO_NEWS