N-VA rekent zich ook letterlijk rijk na overwinning

BELGA
De verkiezingsoverwinning van N-VA heeft de partij ook op financieel vlak geen windeieren gelegd: de partij ziet haar jaarlijkse inkomsten met meer dan 4 miljoen stijgen tot 12,2 miljoen euro. Bovendien ziet de partij haar personeelsbestand stijgen met 50 extra parlementaire medewerkers, waarmee het totaal op 160 komt. Groen gaat er ook op vooruit, terwijl de traditionele partijen niet inboeten aan financiële middelen. Vlaams Belang moet het met een stuk minder geld en personeel stellen, LDD verliest alles. Dat hebben Bart Maddens en Jef Smulders van de KU Leuven becijferd op basis van de verdeling van de stemmen, zoals die bekend is op 26 mei om 8.30 uur.

De verkiezingsuitslag heeft een belangrijke impact op de inkomsten en het aantal parlementaire medewerkers van de verschillende partijen. Drie vierde van hun inkomsten worden immers gefinancierd door de overheid. Van de overheidssubsidies aan de Vlaamse partijen wordt 63,6 procent toegekend op federaal niveau, terwijl 36,4 procent wordt toegekend op Vlaams niveau. Hoeveel inkomsten een partij jaarlijks int, wordt bepaald door het aantal verkozenen in de parlementen. Daarnaast is er ook een toelage per stem.
    
Enkel Vlaams Belang en LDD moeten door de regels aan middelen inboeten. Doordat die laatste in geen enkel parlement meer vertegenwoordigd is, verliest ze al haar overheidsinkomsten en parlementaire medewerkers. Waar het Vlaams Belang vóór 25 mei 2014 nog kon rekenen op meer dan 4,5 miljoen euro per jaar, moet de partij nu rondkomen met 2,5 miljoen euro minder. De partij verliest ook twee derde van haar personeel in de parlementen en houdt er nog een twintigtal over.
    
Personeelsbestand
N-VA vaart ook financieel wel bij hun verkiezingsoverwinning. Waar de partij voorheen kon rekenen op een jaarlijkse toelage van om en bij de 8 miljoen euro, gaat het nu om ruim 12,2 miljoen euro. Ook het personeelsbestand van de partij wordt drastisch uitgebreid: er worden maar liefst 50 extra parlementaire medewerkers ingeschakeld, waardoor N-VA nu kan beschikken over 160 stuks.
    
Globaal nemen de inkomsten van CD&V, Open Vld en sp.a licht toe, hetgeen deels toegeschreven wordt aan de hervorming van de regels voor de toekenning van overheidssubsidies op federaal niveau. CD&V krijgt nu jaarlijks 532.331,38 euro aan overheidsinkomsten extra. Het budget van de christendemocraten komt daarmee op 7,15 miljoen euro op jaarbasis. Open Vld krijgt jaarlijks 848.962,22 extra in vergelijking met de situatie zoals ze vóór 25 mei 2014 was. Het budget van overheidswege bedraagt nu 5,8 miljoen euro op jaarbasis. Sp.a kan rekenen op 5,34 miljoen euro jaarlijks, nagenoeg dezelfde hoeveelheid overheidssubsidies als voorheen.
    
De Vlaamse socialisten verliezen wel vier parlementaire medewerkers, wat hun totaal op 68 brengt. CD&V verliest er drie stuks, maar het kan nog steeds op 94 medewerkers rekenen over alle parlementen. Open Vld verliest slechts één parlementaire medewerker en komt uit op 75 in totaal.
    

Groen kan door de electorale winst rekenen op jaarlijks meer dan 3,1 miljoen euro. Dat betekent dat het budget stijgt met jaarlijks 864.931,69 euro. De partij krijgt vier extra parlementaire medewerkers, waardoor er in totaal 35 zullen worden ingeschakeld over alle parlementen.
    
Staatshervorming
Het gaat telkens om de dotaties en parlementaire medewerkers op Vlaams én federaal niveau. Zo krijgt elke partij op federaal niveau, dus met minstens één verkozen lid in de Kamer, een dotatie van 175.030 euro, terwijl dat bedrag 70.010 bedraagt in de Senaat. Per stem voor de Kamer krijgt elke partij ook 2,99 euro, per stem in de Senaat gaat het om 1,20 euro. Daarenboven krijgen partijen met een fractie van ten minste vijf leden in de Kamer 60.490 euro per lid. Voor de Senaat komt daar een bedrag bij van 22.060 euro per lid, per fractie vertegenwoordigd in ten minste één vaste commissie. Voor de overige fracties gaat het om 19.580 euro per lid. Het betreft een nieuwe berekeningswijze op basis van de zesde staatshervorming en de hervorming van de Senaat.
    
Om op Vlaams niveau in aanmerking te komen voor een toelage van 80.320, moet een partij in het Vlaams parlement een fractie van ten minste vijf leden hebben. Dan kan die partij ook rekenen op 1,93 euro per stem. Om op een fractietoelage van 30.700 euro per lid te kunnen rekenen, dient een partij een fractie van ten minste drie leden te hebben in het Vlaams Parlement.