N-VA-parlementslid: "Europa moet Vlaanderen ernstig nemen"

PHOTO_NEWS
"Europa moet Vlaanderen ernstiger nemen". Dat vindt Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA). In Europese aanbevelingen gaat het enkel over de lidstaat België en wordt geen rekening gehouden me de realiteit op regionaal niveau. Ronse wil dat Europa "uit haar ivoren toren komt en de regionale verschillen, regeringen en parlementen erkent en respecteert". Hij vraagt aan parlementsvoorzitter Jan Peumans een signaal richting Europese instellingen en overweegt zelf een resolutie.

De ergernis van Ronse komt niet uit het niets. Ronse is voorzitter van de commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement. Daar werd gisteren gediscussieerd over de conclusies van de Europese Raad Werkgelegenheid en Sociale zaken.

Maar in die conclusies wordt enkel gesproken over België, niet over de afzonderlijke regio's. "Europa spreekt uitsluitend over 'de lidstaat België' en gaat voorbij aan het feit dat in dit land de regio's bevoegd zijn voor het arbeidsmarktbeleid en bovendien heel erg verschillend zijn op dat vlak", aldus Ronse.

Zo stelt het rapport dat België een nauwere band moet uitwerken tussen onderwijs, opleiding en arbeidsbemiddeling. Verder stelt het dat we een jeugdwerkloosheid kennen die groter is dan het EU gemiddelde en pleit het voor alternatieve opleidingen voor leerlingen en werklozen. "Mocht Europa de moeite doen om de economische realiteit en beleidskeuzes op niveau van de regio's te bekijken zouden daar voor Vlaanderen compleet andere zaken uitkomen".

Ronse noemt het bespreken van dergelijke rapporten in het parlement "puur tijdsverlies zolang Europa weigert om de regionale realiteiten en gemeenschappen te erkennen in haar aanbevelingen en conclusies".

'Europa gaat voorbij aan het feit dat in dit land de regio's bevoegd zijn voor het arbeidsmarktbeleid en bovendien heel erg verschillend zijn op dat vlak'

Axel Ronse (N-VA)

Ook andere parlementsleden akkoord

Volgens Ronse wordt zijn bekommernis gedeeld door andere parlementsleden. Robrecht Bothuyne (CD&V) vindt alvast dat de Europese actieplannen inderdaad "meer kunnen afgestemd worden op de regio's". "Maar dat probleem is natuurlijk niet nieuw. Het is ook geen gemakkelijke discussie, want waar eindigt de opdeling? Kijk naar Frankrijk waar er ook grote regionale verschillen zijn op het vlak van de arbeidsmarkt". Toch vindt ook Bothuyne het "zinvol om daarover in overleg te gaan met Europa".

Ook Yasmine Kherbache (sp.a) pleit vooral voor meer "dialoog" met Europa. "Vlaanderen kan de dialoog met de Commissie opstarten. We kunnen al zelf veel doen door in onze rapportage aan Europa zoveel mogelijk de regio's mee te nemen." De sp.a-politica wil de kwestie vooral door een inhoudelijke bril bekijken en iets minder door een institutionele. "De aanbevelingen zouden zo dicht mogelijk moeten aansluiten bij de realiteit. Het klopt bijvoorbeeld dat er grote regionale verschillen op het vlak van arbeidsmarktsituatie en beleid, maar er zijn ook gelijkenissen. Kijk naar de povere tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond. Daar is de opmerking van Europa wel legitiem".

Ronse wil alvast zijn collega commissievoorzitters over de kwestie aanspreken en wil dat parlementsvoorzitter Jan Peumans "een sterk signaal" geeft aan de Europese instellingen. "De regio's in Europa verdienen beter dan aanbevelingen en conclusies die compleet voorbijgaan aan hun economische realiteit en beleidskeuzes."

'Het is zinvol om daarover in overleg te gaan met Europa'

Robrecht Bothuyne (CD&V)