N-VA had in 2016 al weet van geheime F-16-rapporten

Karolien Grosemans (N-VA)
Photo News Karolien Grosemans (N-VA)
Defensieminister Steven Vandeput viel eerder deze week uit de lucht toen sp.a-voorzitter John Crombez uitpakte met het nieuws dat er een studie bestaat die aantoont dat de huidige Belgische F-16's veel langer in dienst kunnen blijven zonder al te veel extra kosten. Nochtans maakte zijn partijgenote Karolien Grosemans hem in 2016 al attent op circulerende beweringen over een geheime studie, zo staat te lezen in de Tijd. De MR wil de resultaten afwachten van de audits die premier Charles Michel en Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) hebben gevraagd vooraleer zich uit te spreken over verantwoordelijkheden, ook die van minister Vandeput

"Er zijn beweringen over geheime rapporten van Defensie. Defensie zou rapporten verbergen omdat het absoluut wil vermijden dat de wereld op de hoogte is dat de levensduur van de F-16’s wel kan worden verlengd", merkte Grosemans eind mei 2016 in de Kamercommissie Defensie op.

De reactie van Vandeput was toen dat de levensduur niet kon worden verlengd. Daarmee was ook voor Grosemans de kous af. Ze schreef de roddels af als "complottheorieën" en hoopte "dat die spookverhalen nu eindelijk kunnen stoppen, zowel in de debatten als in mijn mailbox". 

Dit doet vragen rijzen bij de verbijsterde reactie van minister Vandeput die “met de hand op het hart kan zeggen” dat hij effectief geen weet had van het rapport. Dat de studie niet naar hem is doorgestroomd, beschrijft hij als "een zware inschattingsfout". 

MR wacht audits af 

De MR wacht de resultaten af van de audits die premier Charles Michel en Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) hebben gevraagd in het dossier over de vervanging van de F-16's, vooraleer zich uit te spreken over verantwoordelijkheden, ook die van minister Vandeput, zegt Kamerlid Richard Miller.

"Het is belangrijk het resultaat van de onderzoeken af te wachten om te weten of er gelogen is door bepaalde militairen, een poging is geweest de staat te manipuleren en tot slot of de minister op de hoogte was", stelde Miller tijdens het programma "C'est pas tous les jours dimanche". Ter herinnering: de MR van Miller is de partij van premier Charles Michel.

Donderdag gaf de eerste minister in de Kamer nog aan dat de regering geen beslissing zou nemen rond de vervanging van de gevechtsvliegtuigen van ons leger, zolang de resultaten van dat onderzoek niet bekend zijn. Momenteel analyseren verschillende ploegen de twee biedingen die in de officiële procedure zijn binnengekomen. Het gaat om de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus. Buiten de procedure om proberen de Fransen hun Rafale in de running te houden.

De Franstalige liberalen waarschuwen dat alle opties op tafel liggen. Ze lijken ook niet uit te sluiten dat de biedingen van de twee toestellen in de officiële procedure worden verworpen, of dat de levensduur van de F-16's wordt verlengd of dat de Rafale als valabele piste op tafel belandt.

"De premier heeft gezegd dat alle pistes op tafel liggen. Er zal misschien een beslissing vallen, er zal misschien geen beslissing vallen, er zal misschien een beslissing vallen om bepaalde toestellen te verlengen of niet", stelde Miller. "Alle oplossingen liggen dus op tafel, misschien ook een juridische analyse om te bekijken of de Rafale kan worden weerhouden. Dat maakt ook deel uit van de mogelijkheden", voegt het Kamerlid er aan toe.