N-VA'er verwijt Schauvliege "mediaspelletjes"

Joke Schauvliege.
belga Joke Schauvliege.
"Ik ga solliciteren bij De Morgen want daar krijgen ze toegang tot informatie waarnaar we in het Vlaams Parlement al meer dan een jaar vragen". Dat zegt N-VA-parlementslid Axel Ronse. Ronse is not amused dat minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) "niet het Vlaams Parlement maar wel deze krant als eerste inzage gaf in de tekst voor het beleidsplan ruimte Vlaanderen".

Minister Schauvliege legt momenteel de laatste hand aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Onze krant kon de plannen inkijken en berichtte daar vandaag over. Dat onze krant en niet het parlement die primeur krijgt, is niet naar de zin van N-VA-parlementslid Axel Ronse. "Ik wacht al heel lang op die tekst. Dit wordt één van de belangrijkste documenten van de ganse legislatuur. Ze zal enorm bepalend zijn voor de manier waarop we met onze ruimte in Vlaanderen omgaan", klinkt het.

Ronse: "Vlaanderen verdient beter dan wat ballonnetjes die in de pers worden opgelaten en eist een grondig debat in de commissie ruimtelijke ordening van het Vlaams Parlement".

Inhoudelijk pleit Ronse op het vlak van ruimtegebruik voor "een serieuze omslag". Ronse: "Zo vinden we dat bedrijventerreinen langs grote mobiliteitsassen moeten worden ingeplant. Dat betekent onder meer dat we af moeten van de klassieke afbakening tussen enerzijds stedelijk en anderzijds buitenstedelijk gebied. Verder willen we ook dat er een sterkere link is tussen wat we plannen aan ruimtegebruik en wat effectief wordt uitgevoerd. Op sommige plaatsen in Vlaanderen staan al jaren bedrijventerreinen ingekleurd maar wordt er niets mee gedaan, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor natuurgebied".