N-VA: "Eerst Vlaamse regering, dan pas met Franstaligen praten"

N-VA wil enkel een federale regering vormen wanneer de Vlaamse regering in het zadel zit. De onderhandelingen moeten bovendien door die Vlaamse regering gevoerd worden, en niet meer door de partijen. Dat zegt voorzitter Bart De Wever in het vtm-nieuws.

"De N-VA is in 2010 met de Franstaligen gaan praten. We hebben gezien wat daarvan gekomen is", zegt De Wever. "Ze houden je bezig tot je er horendol van wordt." De N-VA-voorzitter is duidelijk en wil geen herhaling van die situatie.

Volgens hem is er dan ook maar één oplossing: éérst moet er een Vlaamse regering komen vooraleer er met de Franstaligen onderhandeld kan worden. Van regering tot regering dus en niet meer van partij tot partij. Op die manier zou de N-VA meteen al een kenmerk van het confederalisme in de regeringsvorming doen sluipen. Want traditioneel zijn het de partijvoorzitters die na de verkiezingen samenzitten met de (in)formateur om een regeerakkoord te onderhandelen.

Van dat systeem wil N-VA dus afstappen. Voor De Wever staat het buiten kijf dat de "onderhandelingspositie van de Vlamingen versterkt wordt wanneer de Franstaligen zien dat de partijen aan elkaar vastgeklonken zijn in die regionale regering". Die regering kan dan ook beter de Vlaming vertegenwoordigen, klinkt het nog.

"Er moet sowieso wel gestart worden, maar als de situatie federaal niet duidelijk in zal de koning niet kunnen negeren dat er temporisering nodig is", zegt De Wever nog.