N-VA Denderleeuw: "Cordon doorbroken? Nu niet, morgen niet: nooit!"

Koen D'Haenens (N-VA).
afp Koen D'Haenens (N-VA).
In een reactie op het vermeende "doorbreken" van het cordon wijst N-VA Denderleeuw erop dat het gemeentedecreet het schepencollege dwong om een Vlaams Belanglid op te roepen om één punt te stemmen. "Wat het cordon sanitaire betreft zijn we duidelijk: nu niet, morgen niet: nooit! ", zegt schepen en OCMW-voorzitter Koen D'Haenens in een reactie.

Deze namiddag vergaderde het college van burgemeester en schepenen. De drie CD&V-schepenen waren opnieuw afwezig, maar de drie N-VA-schepenen en de éne PLUS-schepen waren er wel, waardoor het college rechtsgeldig kon vergaderen. "Er stond echter een bouwdossier op de agenda dat in de voorbije schepencolleges diende verdaagd te worden, omdat het een aanvraag betrof van een familielid van schepen Geert Van Schelvergem (PLUS)", verduidelijkt D"Haenens.

"Gezien CD&V ook op de voorbije schepencolleges haar kat stuurde, dreigde de wettelijk voorziene termijn tot goedkeuring van dit dossier overschreden te worden en werd gezocht naar een oplossing. Wij kunnen de gewone burger immers niet het slachtoffer laten worden van het feit dat coalitiepartner CD&V verzaakt aan haar verantwoordelijkheden. Indien wij dit dossier vandaag niet zouden behandeld hebben, zou het beschouwd worden als negatief geadviseerd en moeten de aanvragers via de provincie de gehele procedure opnieuw opstarten."  

Wij kunnen de gewone burgerniet het slachtoffer laten worden van het feit dat CD&V verzaakt aan haar verantwoordelijkheden

Schepen en OCMW-voorzitter Koen D'Haenens (N-VA)

"Geen politieke beslissing"

Volgens N-VA werd daarom, zoals het gemeentedecreet voorschrijft, het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit aangesproken om het schepencollege bij te staan bij het goedkeuren van het bouwdossier. En het raadslid met de oudste anciënniteit was Danny Bourgeois van Vlaams Belang.

"Het cordon sanitair werd hiermee niet doorbroken. Het gaat hier allerminst om een politieke beslissing. Deze gang van zaken wordt ons gedicteerd door het gemeentedecreet en wij hadden niet de keuze om een ander gemeenteraadslid te kiezen. Wij konden natuurlijk opteren om het jonge paar dat zijn bouwaanvraag indiende in de kou te laten staan en omwille van plat politiek opportunisme onze verantwoordelijkheden te ontlopen."

Het gaat hier allerminst om een politieke beslissing

Schepen en OCMW-voorzitter Koen D'Haenens (N-VA)