N-VA burgemeester en -schepen stichten 'Duurzaam Vlaams Denderleeuw'

Denderleeuws burgemeester Jan De Dier.
BELGA Denderleeuws burgemeester Jan De Dier.
In Denderleeuw richten N-VA burgemeester Jan De Dier en zijn partijgenote schepen Erna Scheerlinck een nieuwe Vlaamse centrumrechtse beweging 'Duurzaam Vlaams Denderleeuw' op. De twee benadrukten lid te willen blijven van N-VA, zo werd gezegd tijdens de voorstelling van hun basisverklaring.

Duurzaamheid, Vlaams en Denderleeuw zijn de drie pijlers waarop de nieuwe beweging is gestoeld. "Duurzaamheid moet gezien worden in de zin van standvastigheid, stabiliteit maar ook vastberadenheid", zeggen De Dier en Scheerlinck. "Het verleden en de huidige politieke malaise tonen aan dat nipte coalities in onze gemeente niet werken." Daarnaast blijft voor DVD het (door de gemeenteraad) goedgekeurde 'Vlaams manifest' een uitgangspunt en leidraad voor integratie. "Iedereen is welkom maar dient zich aan te passen aan onze gewoontes en niet omgekeerd. Een goede taalkennis blijft hierbij onontbeerlijk en primordiaal voor een respectvolle inburgering."

Lokale beweging
De beweging onderstreept lokaal te zijn "onafhankelijk en los van de bemoeienissen van de nationale politiek". "Het nationaal niveau mist al te vaak de voeling met het lokale." Erna Scheerlinck zegt ook dat de lokale N-VA afdeling onder een malaise gebukt gaat, de (te vroege) aankondiging van een raadslid dat er niet langer geprocedeerd wordt tegen de onbestuurbaarheid, was voor hen een druppel. "De kloof tussen mandatarissen en bestuursleden werkt verlammend op de N-VA-teamgeest. Tegen alle afspraken in werpen sommigen al de handdoek in de ring nog voor de gouverneur goed en wel gestart is met zijn verzoeningspoging."

De Dier en Scheerlinck zeggen lid te blijven van de partij en de N-VA-fractie in de gemeenteraad en roepen op tot meer samenhorigheid. "Een beweging kan naast een partij staan. De bedoeling is binnen de fractie één visie te hebben, maar het is natuurlijk belangrijk dat ook onze visie aan bod komt en dat er ook overleg komt."

Samenwerking met VB niet uitgesloten
De Dier sluit een samenwerking met Vlaams Belang niet uit. "We denken dat ieder lokaal verkozen mandataris zijn zeg kan hebben in de lokale besluitvorming, in Denderleeuw hebben we gezien dat zij (VB-mandatarissen) zich zeer constructief hebben opgesteld." De Dier vindt dat het cordon niet democratisch is. "De traditionele partij-ideeën zijn daar vastgeroest in. Lokale mensen van VB brengen nemen soms ook waardevolle initiatieven aan en we ketsen die niet af zonder die te bespreken."

De Dier heeft geen goed oog op wat moet volgen als de minister de onbestuurbaarheid bevestigt. "Als we kijken naar andere gemeenten die onbestuurbaar waren, zoals Putte of Borgloon, dan werd daar snel een alternatief gevormd. Als de onbestuurbaarheid hier wordt bevestigd, dan vrees ik daarvoor."

De nieuwe beweging wordt op 3 oktober met een eetfestijn aan het grote publiek voorgesteld.