N-VA botst met CD&V over fusie gemeenten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
belga Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
N-VA-minister Liesbeth Homans heeft plannen om gemeenten versneld vrijwillig te doen fuseren, maar CD&V wil daar niets van weten. Het lokale niveau is nog het laatste waar CD&V heer en meester is. Voor N-VA lijkt dat het nieuwe strijdveld.

Tot eind volgend jaar kunnen gemeenten zich kandidaat stellen om vrijwillig te fuseren. In ruil krijgen ze de overname van 500 euro schuld per inwoner cadeau van de Vlaamse regering. Het is een fikse bonus waarmee Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans de druk wil opdrijven. Tot nu toe slaagde Vlaanderen er nooit in een vrijwillige fusie te realiseren.

"Een deadline heeft een averechts effect", stelt CD&V nu in De Standaard. "Zo'n fusie tussen gemeenten moet goed voorbereid en gedragen zijn." N-VA vertrekt vanuit structuren en niét vanuit mensen, klinkt het streng.

"Met 138 burgemeesters en ruim 900 schepenen weten we beter dan wie ook dat zo'n fusie door de mensen gedragen moet zijn", opperen de christendemocraten.

De nieuwe twist tussen CD&V en N-VA houdt nauw verband met de lokale verkiezingen van 2018. CD&V zit in bijna 70 procent van de Vlaamse steden en gemeenten in de meerderheid. De ambitie is om in 2018 even goed, of zelfs beter te doen.

Kabinet-Homans: "Praktische reden"

Op het kabinet-Homans valt te horen dat er in elk geval nooit sprake is geweest van een gedwongen of verplichte fusie. "Gemeenten moeten zelf oordelen of ze voldoende krachtig zijn om kwaliteitsvol bestuur te garanderen aan de burgers", legt haar woordvoerder uit. Als gemeenten geïnteresseerd zijn, dan hebben ze nog tot eind volgend jaar de tijd om dat verder te bekijken, luidt het voorts.

Bovendien is de timing niet toevallig. Na een fusie moeten immers sowieso verkiezingen plaatsvinden. Het zou volgens het kabinet van de minister onlogisch zijn eerst in 2018 overal lokale verkiezingen te organiseren, om dat dan bijvoorbeeld enkele maanden later opnieuw te doen in een fusiegemeente. De deadline van 2016 moet het mogelijk maken die stembusslag in één beweging te laten plaatsvinden.