N-VA "beschaamd" over optreden Hilde Claes

BELGA
In een reactie op de Panorama-reportage over de Limburgse politiezone Hazodi en het optreden van burgemeester Hilde Claes (sp.a) in dit dossier, zegt N-VA Hasselt bij monde van Kamerlid Steven Vandeput "beschaamd te zijn dat Claes en haar bestuur de Hasselaren belachelijk maken voor heel Vlaanderen". Hilde Claes is de dochter van oud-SP-boegbeeld Willy en werd na het Pukkelpop-drama nog geprezen voor haar efficiënte en tegelijk menselijke aanpak.

"Hilde Claes wist heel goed wat er aan de hand was, maar ze heeft nagelaten in te grijpen", zegt Hasselaar Vandeput, die het dossier al enkele maanden opvolgt. "Ik heb aan minister Turtelboom (Open Vld) al lang geleden gevraagd om een onderzoek te bevelen, maar dat vond ze niet nodig omdat volgens Hilde Claes alles onder controle was. Niet dus. Ik voel plaatsvervangende schaamte als Hasselt op deze manier in het nieuws komt. Nu lijkt het wel of iedere Hasselaar corrupt is ...".
 
Alles uitzoeken
De N-VA vraagt een nieuwe audit, waarbij alles naar boven wordt gespit. "De Inspectiecommissie van de Federale en Lokale Politie heeft die bevoegdheid", aldus Steven Vandeput. "Laat externe mensen van a tot z alles uitzoeken en adviezen formuleren. Dan heeft de nieuwe korpschef Pirard meteen een goede leidraad om zijn beleid op te enten."

Kamervoorzitter André Flahaut roept volgende week de begeleidingscommissie voor het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) samen in de zaak. Flahaut, die als Kamervoorzitter ook de commissie voorzit, heeft ondertussen een aantal documenten terzake ontvangen. Hij pleegt begin volgende week overleg met de voorzitter van het Comité P en de personen die bevoegd zijn voor het dossier. Nadien komt de parlementaire begeleidingscommissie samen.
 
Boven de wet
Tot slot bestempelt de N-VA deze schandalen als een "uitwas van het afspiegelingscollege waar geen oppositie wordt gevoerd." Steven Vandeput: "Dit is waar tien jaar regenboogcoalitie ons gebracht heeft in Hasselt. Men heeft zichzelf boven de wet geplaatst en iedere vorm van tegenspraak de kop ingedrukt. Dit mag nu wel een halt toegeroepen worden." (belga/tma/sam)

Steven Vandeput.
PHOTO_NEWS Steven Vandeput.